banner ad

To nie koniec przyszłorocznych patronów związanych z literaturą. Sejm ustanowił rok 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego

17 listopada 2021

W środę, podczas 42. posiedzenia Sejmu, posłowie niemal jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego. Znany dobrze wszystkim nurt w kulturze jest już kolejnym przyszłorocznym patronem powiązanym z literaturą – obok Marii Konopnickiej, Józefa Wybickiego i Józefa Mackiewicza.

Uchwałę podjęto w związku z przypadającymi w 2022 roku dwusetnymi urodzinami tej epoki, co uznano za „dobry powód do przypomnienia duchowego depozytu, jaki pozostawili nam romantyczni bohaterowie, artyści i myśliciele”.

W tekście uchwały przypomniano o dziele literackim, które dało początek temu nurtowi. „W 1822 roku w Wilnie ukazały się 'Ballady i romanse’ Adama Mickiewicza, zawarte w tomiku poetyckim, który wyznaczył początek polskiego romantyzmu. Wtedy po raz pierwszy ujrzały światło dzienne 'Romantyczność’, 'Powrót taty’, 'Świtezianka’, 'Pani Twardowska’, bez których trudno wyobrazić sobie ostatnich dwieście lat polskiej kultury. To, co nastąpiło potem, było bez precedensu w polskich dziejach. Zrodziła się epoka, w której tworzyli genialni artyści, myśliciele i działacze polityczni, którzy w sytuacji narodowej niewoli stworzyli kraj duchowej wolności, rozwinęli programy niepodległościowe, a zarazem wynieśli polską literaturę, muzykę i malarstwo do rangi czołowych osiągnięć kultury europejskiej” – czytamy w uchwale.

Uchwała przypomina, że romantyzm przyniósł genialne dokonania, które w literaturze były udziałem Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego i Cypriana Norwida, w muzyce zaś Fryderyka Chopina i Stanisława Moniuszki, a w malarstwie – Piotra Michałowskiego i Jana Matejki. „Twórcy ci byli artystami polskimi, a jednocześnie światowymi, ukazującymi polskie wartości w ich uniwersalnym kontekście” – podkreślono. Wymieniono również m.in. Aleksandra Fredrę, Antoniego Malczewskiego, Seweryna Goszczyńskiego, Wincentego Pola, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Teofila Lenartowicza, Kornela Ujejskiego i Narcyzę Żmichowską, bez których „nie bylibyśmy dziś tym, kim jesteśmy”.

W dokumencie czytamy, że „literatura i kultura polskiego romantyzmu ukształtowały wymiar i profil duchowy Polaków”, dzięki czemu „wypracowane i utrwalone zostały najważniejsze cechy pozwalające nam przetrwać nawet najdramatyczniejsze próby zniszczenia narodu”. „Honor, waleczność, patriotyzm, przywiązanie do tradycji, empatia wobec losu innych i gotowość do ofiar, otwartość na inne kultury oraz przywiązanie do wolności – ten kanon wartości narodowej wspólnoty romantyzm przeniósł z dawnej Rzeczypospolitej i zdefiniował na nowo” – głosi tekst aktu.

„Bez Maurycego Mochnackiego i jego pism o wolnych Polakach, bez wieszczów Mickiewicza i Słowackiego, pochowanych w królewskich kryptach, bo Polacy uznali, że królom Polski są równi, nie byłoby Legionów Piłsudskiego czy Powstańców Warszawskich. To z romantyzmu wyrósł nowoczesny mesjanizm Jana Pawła II i unikatowy w dziejach świata ruch 'Solidarność’. Pamięć romantyzmu polskiego jest zatem pamięcią najważniejszych znaków określających narodową tożsamość” – podsumowano.

Za uchwałą w sprawie ustanowienia 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego głosowało 438 posłów, przeciwny był tylko jeden poseł – ten co zwykle.

[am]
fot. główna: Polona/Biblioteka Narodowa

Tematy: , , , , , , ,

Kategoria: newsy