banner ad

To już pewne! Literacka Nagroda Nobla powróci w tym roku

7 marca 2019


Fundacja Nobla ogłosiła, że w tym roku powróci Nagroda Nobla w dziedzinie literatury. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami jesienią poznamy laureatów za rok 2018 i 2019. Zarząd fundacji uważa, że ??kroki podjęte przez Akademię Szwedzką (i te, które dopiero zamierza ona podjąć) otworzą możliwość przywrócenia zaufania do tej instytucji.

„W ciągu ostatniego roku Fundacja Nobla prowadziła bliski dialog z Akademią Szwedzką na temat problemów, które pojawiły się pod koniec 2017 roku i na początku 2018 roku. Od tego czasu wdrożono kilka ważnych zmian. Zmieniono regulamin Akademii, umożliwiając członkom rezygnację. Doprecyzowany został statut. Wybrano kilku nowych członków. W Akademii nie zasiadają też żadni członkowie, którzy mieliby konflikt interesów lub toczyłoby się przeciwko nim dochodzenie karne” ? czytamy w oficjalnym oświadczeniu.

Aby zwiększyć zaufanie do Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, Akademia Szwedzka zatwierdziła również nowy system funkcjonowania Komitetu Noblowskiego decydującego o wyselekcjonowaniu finalistów. W najbliższych latach obok pięciu członków Akademii zasiadać będzie pięcioro niezależnych ekspertów. Zadbano o to, aby w składzie nowego Komitetu nie znalazły się osoby, które w jakikolwiek sposób były związane ze zdarzeniami z ubiegłego roku.

Fundacja Nobla informuje, że Akademia Szwedzka zamierza praktykować większą otwartość, na przykład w kwestii finansów. Podjęła też działania mające na celu ustalenie, jak należy w przyszłości rozwiązywać sprawy, gdy zajdzie konieczność usunięcia ze swoich szeregów któregoś z członków. Myśli się nawet nad wprowadzeniem pewnego rodzaju ograniczeń czasowych dotyczących członkostwa.

„Ogólnie rzecz biorąc, w ubiegłym roku Akademia Szwedzka podjęła szereg ważnych kroków, aby poradzić sobie z problemami, które pojawiły się pod koniec 2017 roku, a kolejne działania są planowane. Choć potrzeba czasu, aby w pełni odzyskać zaufanie, Zarząd Fundacji Nobla uważa, że przesłanki ku temu są teraz dobre. Biorąc pod uwagę reformy, które zostały wdrożone i zaplanowane, Akademia Szwedzka ma szansę nie tylko pozostawić ubiegły rok za sobą, ale też stać się w przyszłości lepiej funkcjonującą organizacją” ? zapewnia Fundacja Nobla.

W 2018 roku Fundacja Nobla zdecydowała się nie przyznawać medalu w dziedzinie literatury z powodu skandalu, który wybuchł na skutek oskarżeń o molestowanie seksualne i gwałt skierowanych pod adresem męża członkini Akademii Szwedzkiej, fotografa Jeana-Claude’a Arnaulta. Afera wywołała chaos w Akademii, tym bardziej że instytucja ta sponsorowała wydarzenia organizowane w klubie mężczyzny. Zaciekła debata nad tym, jak poradzić sobie z kryzysem, doprowadziła do podzielenia się członków tego gremium na dwa wrogie obozy. W końcu kilka osób zrezygnowało z uczestnictwa w dalszych obradach, przez co brakowało wymaganego kworum do wyboru laureatów nagrody.

[am]
fot. Bernard Clark/Queen’s University

Tematy: , , ,

Kategoria: newsy