Teresa Chylińska wyróżniona Nagrodą Wielkiego Redaktora. Laureatka: „słowo i dźwięk są językiem, a większego skarbu nad język nie mamy”

3 sierpnia 2021

Teresa Chylińska, która przez trzy i pół dekady związana była z Polskim Wydawnictwem Muzycznym, została odznaczona Nagrodą Wielkiego Redaktora. Wyróżnienie przyznano w poniedziałek 2 sierpnia podczas Festiwalu Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie.

Ustanowiona w 2018 roku nagroda ma docenić tak ważny i wyjątkowo trudny zawód, jakim jest redaktor wydawniczy. Najlepsi redaktorzy są bardzo szanowani, a czasem wielbieni przez pisarzy. Bycie Wielkim Redaktorem to nie tylko zawód, to także pasja i misja realizowana z wielką skromnością. W 2018 roku laureatką tego wyróżnienia została Marianna Sokołowska, a rok później – Małgorzata Szczurek. W 2020 roku tę zaszczytną nagrodę otrzymał prof. Janusz Degler. Laureatką tegorocznej edycji Festiwalu Stolica Języka Polskiej została długoletnia redaktorka i autorka Polskiego Wydawnictwa Muzycznego – Teresa Chylińska.

„Teresa Chylińska dla wielu jest (…) ikoną edytora. Wzorem wielkiego redaktora właśnie. Zawsze wrażliwa na autora, z czułością podchodząca do tekstu – czy to pisanego alfabetem łacińskim, czy za pomocą nut na pięciolinii. (…) Do bólu precyzyjna, odznaczająca się żelazną logiką, kiedy trzeba z uprzejmą stanowczością walcząca o dobro tekstu i autora. (…) Kiedy indziej, dzięki głębokim kwerendom, uwiarygadniająca myśl zawartą w tekście. I co ważne, zawsze w pracy redakcyjnej znajdująca równowagę między powinnością edytorską a własnym temperamentem literackim” – mówił w laudacji na część wyróżnionej dyrektor-redaktor naczelny Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, dr Daniel Cichy.

Teresa Chylińska w tym roku obchodzi 90. urodziny. Wyróżnienie, które odebrała zdalnie, stanowi ukoronowanie jej pracy zawodowej. „Pragnę złożyć podziękowanie wysokiej radzie festiwalu za przyznanie mi Nagrody Wielkiego Redaktora. Nagroda, jak żadna inna dotąd, sprawdziła mi prawdziwie żywą radość. To było jak strzał w dziesiątkę, przy czym tarczą było moje serce. Czy jestem redaktorem wielkim, czy może jednak raczej mniejszego gabarytu, ale jestem na pewno redaktorem szczęśliwym. A dlaczego? Ponieważ wykonywałam przez całe moje zawodowe życie ten osobliwy, jakże ciekawy zawód-niezawód. Ale szczególnym dodatkowo źródłem tej mojej redaktorskiej szczęśliwości była okoliczność, że pracowałam całe moje życie zawodowe w jedynej polskiej muzycznej oficynie wydawniczej – w Polskim Wydawnictwie Muzycznym, a tam mogłam służyć dwóm panom – słowu i muzyce. W książkach pilnowałam, by nie partaczono słowa, a w partyturach muzycznych – by nie deformowano zapisu muzycznego, czyli intencji kompozytora. Bo jedno i drugie – słowo i dźwięk – są językiem, a większego skarbu nad język nie mamy” – powiedziała laureatka, dziękując za wyróżnienie jej „redaktorskiej posługi”.

Teresa Chylińska urodziła się 20 czerwca 1931 roku w Wojciechowicach. Do 1944 roku mieszkała w Warszawie, od 1944 w Krakowie, gdzie podjęła studia muzykologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1954 do 1989 roku pracowała w Polskim Wydawnictwie Muzycznym, a od 1970 roku prowadziła wykłady z historii muzyki polskiej w Instytucie Muzykologii UJ oraz z historii edytorstwa muzycznego na Akademii Muzycznej w Krakowie.

W latach 1968-1979 pełniła funkcję sekretarza Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. Jest członkiem Związku Kompozytorów Polskich oraz Międzynarodowego Towarzystwa Muzykologicznego. Od 1979 roku piastowała urząd prezesa Towarzystwa Muzycznego im. Karola Szymanowskiego w Zakopanem. Od 1985 do 1988 roku była członkiem Rady Naukowej Towarzystwa im. Fryderyka Chopina. Od 1989 roku przebywa na emeryturze, ale w 1997 roku została członkiem Zarządu Fundacji im. Karola Szymanowskiego i członkiem Jury Nagrody im. Karola Szymanowskiego.

W swojej pracy naukowej Chylińska szczególnie skupia się na badaniu życia i twórczości Karola Szymanowskiego. Jest redaktorem naukowym edycji źródłowo-krytycznej dzieł kompozytora. Opracowała korespondencję Szymanowskiego, wydała monografię „Karol Szymanowski i jego epoka”, a także książkę „Karol Szymanowski. Romans, którego nie było? Między Tymoszówką i Wierzbówką”.

Poniżej możecie wysłuchać odtwarzanej na Festiwalu Stolica Języka Polskiego rozmowy, którą z Teresą Chylińską przeprowadził dyrektor-redaktor naczelny Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, dr Daniel Cichy:

 

🏆🏆🏆Z wielką radością przedstawiamy Wam rozmowę z panią TERESĄ CHYLIŃSKĄ, laureatką tegorocznej Nagrody Wielkiego Redaktora. 🏆🏆🏆

Całe życie łączy swoją miłość do słowa i do muzyki. Wybitna znawczyni twórczości Karola Szymanowskiego. Dokonała m.in. redakcji naukowej edycji źródłowo-krytycznej dzieł Karola Szymanowskiego – pierwszego pełnego wydania całej spuścizny kompozytorskiej: 26 tomów wersji polskiej i 17 tomów wersji niemiecko-angielskiej.

W latach 1954-1989 pracowała w Polskim Wydawnictwie Muzycznym. W latach 1970-tych prowadziła wykłady z historii muzyki polskiej w Instytucie Muzykologii UJ oraz z historii edytorstwa muzycznego na Akademii Muzycznej w Krakowie. Przez 11 lat pełniła funkcję sekretarza Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. Jest członkinią Związku Kompozytorów Polskich oraz Międzynarodowego Towarzystwa Muzykologicznego. W latach 1979–1980 była prezesem Towarzystwa Muzycznego im. Karola Szymanowskiego w Zakopanem. Od 1985 do 1988 – członkiem Rady Naukowej Towarzystwa im. Fryderyka Chopina. Od 1997 roku jest członkinią Zarządu Fundacji im. Karola Szymanowskiego i członkiem Jury Nagrody im. Karola Szymanowskiego.

Za swoją wieloletnią działalność została uhonorowana wieloma krajowymi i międzynarodowymi nagrodami oraz odznaczeniami. Od dzisiaj – dołącza do nich Nagroda Wielkiego Redaktora. 🏆❤🏆

Opublikowany przez Festiwal Stolica Języka Polskiego Poniedziałek, 2 sierpnia 2021

[am]

Tematy: , , , , ,

Kategoria: newsy