Swietłana Aleksijewicz odebrała Nagrodę Nowa Kultura-Nowej Europy na Forum Ekonomicznym w Krynicy

6 września 2017


Swietłana Aleksijewicz, białoruska pisarka i dziennikarka, laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, została wyróżniona Nagrodą Nowa Kultura-Nowej Europy im. Stanisława Vincenza przyznawaną podczas dorocznego Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Swój wybór kapituła Nagrody uzasadniła tym, że Aleksijewicz to „wybitna białoruska reporterka tworząca w języku rosyjskim, twórczyni unikalnej metody reporterskiej zwanej 'powieścią zbiorową’ lub 'powieścią-oratorium’, laureatka literackiej Nagrody Nobla z 2015 roku. Znaczenie tematów poruszanych przez Aleksijewicz w swoich reportażach, a także międzynarodowa sława, jaka przyniosła jej twórczość, pogłębiająca istotnie powszechną wiedzę o trudnej historii XX-wiecznej Rosji i Białorusi, były decydującymi czynnikami o przyznaniu nagrody”.

Swietłana Aleksijewicz przyjęła zaproszenie organizatorów do osobistego odebrania statuetki i pojawiła się 5 września na Uroczystej Gali Wręczenia Nagród. Dzień wcześniej pisarka spotkała się z licznymi sympatykami jej twórczości w przestrzeniach Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie.

Nagroda Nowa Kultura-Nowej Europy im. Stanisława Vincenza przyznawana jest od kilku lat osobom oraz instytucjom popularyzującym kulturę krajów Europy Środkowej i Środkowowschodniej. W intencji pomysłodawców ma ona być wyróżnieniem, które dostrzeżone zostanie nie tylko przez osoby związane ze światem kultury. Jej uroczyste wręczenie podczas Forum Ekonomicznego ma sprawić, iż głosy artystów i twórców będą obecne podczas spotkań międzynarodowego grona ekspertów, a także liderów życia politycznego, społecznego, gospodarczego.

Nagroda przyznawana jest w formie pieniężnej w kwocie 40 tysięcy złotych oraz statuetki. Przyznaje ją Kapituła, którą tworzą: Przewodniczący Rady Miasta Krakowa, przedstawiciel Prezydenta Miasta Krakowa, Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego, laureaci Nagrody oraz przedstawiciele instytucji działających w obszarze kultury, nauki i edukacji, zaproszeni przez Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa.

Tematy: , ,

Kategoria: newsy