banner ad

Stowarzyszenie Autorów i Wydawców ?Polska Książka? poparło ACTA

2 lutego 2012

Stowarzyszenie Autorów i Wydawców „Polska Książka” opublikowało na swojej stronie stanowisko w sprawie podpisania i ratyfikowania przez Polskę porozumienia ACTA.

?Jako organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, działająca na rzecz upowszechniania wiedzy o prawie autorskim wśród użytkowników twórczości wszelkiego rodzaju oraz podejmująca w ramach swoich głównych celów statutowych ochronę majątkowych interesów autorów i wydawców utworów, SAiW ?Polska Książka? stoi na stanowisku, że podpisanie i ratyfikowanie przez Polskę ACTA (umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi) jest zasadne i powinno nastąpić jako kolejny etap w rozwoju prawa własności intelektualnej? ? napisał w oświadczeniu prezes stowarzyszenia, Dr Andrzej Nowakowski.

Uważa on, że ACTA zapewni silniejszą ochronę interesów majątkowych polskich twórców i wydawców poza granicami Unii Europejskiej i to powinno przemawiać za jej podpisaniem przez Polskę. ?Na gruncie polskiego, a także unijnego prawa ACTA nie pociągnie za sobą konieczności wprowadzenia zmian, gdyż już teraz standardy ochrony są z tym porozumieniem zgodne.?

Jednocześnie Nowakowski zaznacza, że ?pilnie potrzebna jest merytoryczna, a nie tylko medialna, dyskusja zainteresowanych środowisk, obejmująca także zwiększenie społecznej świadomości w odniesieniu do ACTA. Dotychczas, ze względu na przez dłuższy czas niejawny charakter negocjacji umowy, narosło mnóstwo społecznych mitów i obaw na jej temat. Przychylamy się przy tym do opinii, iż należy wprowadzić przy przyszłym stosowaniu ACTA odpowiednie zabezpieczenia gwarantujące ochronę własności intelektualnej, a także ochronę swobody wypowiedzi i komunikowania oraz chroniące przed pozaprawną ingerencją w treści publikowane w Internecie.?

?Polska Książka? zajmująca się na co dzień zbiorowym zarządzaniem prawami autorskimi sądzi, że obserwowany obecnie społeczny sprzeciw wobec ACTA jest wynikiem błędnej polityki informacyjnej władz, skutkującej brakiem zrozumienia i akceptacji dla skutecznego systemu prawa własności intelektualnej.

Stowarzyszenie chce podkreślić, że ?działania prawne wydawców i innych uprawnionych z tytułu praw autorskich powinny być kierowane przeciwko podmiotom masowo udostępniającym treści chronione prawem autorskim w Internecie lub organizującym proceder ich masowego nielegalnego komercyjnego udostępniania, a nie przeciwko pojedynczym osobom prywatnym sporadycznie pozyskującym takie treści. Szczególna jest tu rola samych przedsiębiorców branży internetowej, kreujących zachowania w przestrzeni cyfrowej.?

Tematy: , , , , ,

Kategoria: newsy