Sinéad Morrissey z Irlandii laureatką Nagrody Europejski Poeta Wolności 2020

28 lipca 2020

Irlandzka autorka Sinéad Morrissey uhonorowana została Nagrodą Literacką Miasta Gdańska Europejski Poeta Wolności 2020 za tom „O równowadze” w tłumaczeniu Magdy Heydel. Laureatka otrzyma statuetkę oraz 100 tysięcy złotych, natomiast autorka przekładu ? statuetkę i 20 tysięcy złotych. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną uroczystość wręczenia nagrody została przeniesiona na 31 sierpnia.

Jurorzy docenili sposób, w jaki Sinéad Morrissey podróżuje między różnymi kulturami, jej imponującą wiedzę o świecie oraz umiejętność mówienia językami różnych form poetyckich, w których pobrzmiewa zarówno fascynacja wyobraźnią ludową, jak i nowoczesną nauką.

„Poezja Sinéad Morrissey poszukuje równowagi. Nie dla siebie, a dla świata, który wypadł z torów poddany pędowi podboju, społecznej atomizacji i wyobcowania. Zniewolenie dosięga nas poprzez gwałt na naturze, społeczną dezintegrację, wykluczenie mniej uprzywilejowanych i hierarchie wartości narzucane przez skorumpowanych konformizmem wobec władzy i bogactwa” ? powiedział przewodniczący jury, Krzysztof Czyżewski.

Urodzona w 1972 roku Sinéad Morrissey to jedna z najważniejszych dziś postaci sceny poetyckiej Irlandii, laureatka wielu krajowych i zagranicznych nagród (m.in. Nagrody im. T. S. Eliota oraz nagrody Forward Prize for Poetry ? właśnie za tom „O równowadze”). Jest absolwentką Trinity College w Dublinie, mieszkała przez pewien czas w Japonii i w Nowej Zelandii, a obecnie jest profesorką kreatywnego pisania na Uniwersytecie Newcastle. W Polsce do tej pory jej wiersze znane były z antologii „Sześć poetek irlandzkich”, wydanej w 2012 roku w wyborze i przekładzie Jerzego Jarniewicza.

„Poezja Morrissey jest poetycka par exellence, operuje nie tylko repertuarem form i technik, ale także całą gamą efektów sensualnych, odwołując się do zmysłów, a przez nie do intelektu, empatii i poczucia humoru czytelników. Jej wiersze, zanurzone w żywiole historii, nie zamykają się w nim, otwierając się na wielką przestrzeń wyobraźni i wolności myślenia” ? napisała autorka przekładu zwycięskiego tomu, Magda Heydel.

Magda Heydel (na zdj. powyżej) jest tłumaczką literatury języka angielskiego. Pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie kieruje Centrum Badań Przekładoznawczych oraz przekładoznawczymi studiami magisterskimi na Wydziale Polonistyki. Ma w swoim dorobku tłumaczenia dzieł m.in. Josepha Conrada (Nagroda „Literatury na Świecie” 2011 za przekład „Jądra ciemności”), Virginii Woolf czy Seamusa Heaneya. Tom angielskiej poetki Alice Oswald „Zapadać w jawę” w jej tłumaczeniu był nominowany do Nagrody Europejski Poeta Wolności 2018.

Uroczystość wręczenia Nagrody Europejski Poeta Wolności 2020 odbędzie się 31 sierpnia w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance w Gdańsku. 1 września Instytut Kultury Miejskiej, organizator Festiwalu Europejski Poeta Wolności, zaprasza na plenerowe spotkanie z laureatkami nagrody ? Sinéad Morrissey i Magdą Heydel.

W tym roku jury Nagrody Europejski Poeta Wolności pracowało w składzie: Krzysztof Czyżewski (przewodniczący), Paweł Huelle, Andrzej Jagodziński (sekretarz), Zbigniew Mikołejko, Stanisław Rosiek, Anda Rottenberg, Beata Stasińska i Olga Tokarczuk. Wyboru laureatki dokonano po długiej i burzliwej dyskusji. „Jury pragnie podkreślić niezwykle wysoki i wyrównany poziom tomików nominowanych do obecnej edycji. Osobno pragnie wyrazić podziw dla świetnej pracy tłumaczy, która pozwoliła językom małych krajów wejść w bardzo otwarty i partnerski dialog z językami najbardziej rozpowszechnionymi w europejskiej przestrzeni poetyckiej” ? napisano w uzasadnieniu werdyktu.

Obecna edycja Nagrody Literackiej Miasta Gdańska Europejski Poeta Wolności była szóstą z kolei. Dotychczasowymi laureatami i laureatkami nagrody są: Uadzimir Arłou (Białoruś) tłumaczony przez Adama Pomorskiego, Durs Grünbein (Niemcy) w przekładzie Andrzeja Kopackiego, Dorta Jagić (Chorwacja) tłumaczona przez Małgorzatę Wierzbicką, Ana Blandiana (Rumunia) w przekładzie Joanny Kornaś-Warwas oraz Linda Vilhjálmsdóttir (Islandia) tłumaczona przez Jacka Godka.

[am]

Tematy: , , , , , ,

Kategoria: newsy