Ruszyło przyjmowanie zgłoszeń do XXII edycji Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida

15 marca 2023

Samorząd Województwa Mazowieckiego zachęca do zgłaszania kandydatur do XXII edycji Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida. Jedną z kategorii jest „literatura”. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 maja.

Nagrodę im. Cypriana Kamila Norwida przyznaje się artystom tworzącym na Mazowszu. Wręczana jest w czterech kategoriach („literatura”, „muzyka”, „sztuki plastyczne”, „teatr”) za dzieło lub kreację powstałe w minionym roku oraz w osobnej kategorii „Dzieło Życia” – za całokształt twórczości.

Celem tego wyróżnienia jest z jednej strony promocja sztuki, z drugiej docenienie jej twórców. Laureaci otrzymują okolicznościową statuetkę, dyplom oraz 30 tysięcy złotych, a laureat nagrody „Dzieło Życia” dostaje 40 tysięcy złotych. Natomiast nominowani otrzymują imienny medal okolicznościowy oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 tysięcy złotych.

Kandydatów do nagrody zgłaszać mogą ogólnopolskie związki twórcze lub ich oddziały, uczelnie wyższe, instytucje kultury, wydawnictwa i redakcje, twórcy indywidualni, a także członkowie kapituł. W przypadku nagrody „Dzieło Życia” uprawnionymi są także mieszkańcy województwa mazowieckiego. Wyboru nominowanych i laureatów dokonają kapituły złożone z ekspertów w poszczególnych dziedzinach sztuki.

Zgłoszenia należy przesyłać wraz z wypełnionym i podpisanym wnioskiem i oświadczeniem kandydata na adres: Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Plac Bankowy 3/5, 00-142 Warszawa (z dopiskiem „Nagroda Norwida”) lub na e-mail: nagrodanorwida@mazovia.pl. Termin zgłaszania kandydatur upływa 15 maja 2023 roku. Wniosek i oświadczenie można pobrać na stronie nagrody.

Kto w tym roku zdobędzie statuetkę? O tym przekonamy się jesienią. W 2022 roku laureatami Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida zostali Andrzej Seweryn („Dzieło Życia”), Jakub Małecki („literatura”), Mariusz Godlewski („muzyka”), Piotr Szulkowski („sztuki plastyczne”) i Krzysztof Warlikowski („teatr”).

Poniżej możecie zobaczyć film dokumentujący ubiegłoroczną, XXI edycję Nagrody Samorządu Województwa Mazowieckiego im. Cypriana Kamila Norwida:

[am]
fot. Mazowiecki Instytut Kultury

Tematy: , ,

Kategoria: newsy