Ruszył nabór książek poetyckich do XI edycji Nagrody im. Wisławy Szymborskiej

26 listopada 2022

Fundacja Wisławy Szymborskiej ogłosiła nabór do kolejnej edycji Nagrody im. Wisławy Szymborskiej. Zgłoszenia są przyjmowane do 9 stycznia 2023 roku.

Jak informują organizatorzy konkursu, książki do nagrody mogą zgłaszać wszystkie osoby fizyczne i prawne, a w szczególności członkowie kapituły, autorzy, wydawnictwa, instytucje kultury i media o charakterze literackim. Nabór dotyczy tomów poetyckich wydanych w języku polskim w 2022 roku.

Zgłaszający muszą przekazać osiem egzemplarzy książki w formie papierowej oraz obowiązkowo w wersji elektronicznej w formacie PDF. Do tego trzeba załączyć wypełniony formularz. Zgłoszenia należy przesłać na adres: Fundacja Wisławy Szymborskiej, ul. Urzędnicza 20/6, 30-051 Kraków, z dopiskiem „Nagroda im. Wisławy Szymborskiej”.

W aktualnej edycji fundacja przyzna nagrodę dla najwybitniejszej książki poetyckiej roku wydanej pierwotnie po polsku. W drugiej kategorii – nagroda dla wybitnej książki poetyckiej przetłumaczonej na język polski – wybór dokonywany jest co dwa lata, dlatego zgłoszenia przyjmowane będą dopiero w kolejnej edycji.

Spośród nadesłanych książek kapituła zakwalifikuje nie więcej niż 90 pozycji. Następnie wybierze z nich pięć tytułów nominowanych do nagrody. W kolejnym zaś etapie wyłoniony zostanie laureat lub laureatka.

Równocześnie fundacja poinformowała, że decyzję o wyborze laureata lub laureatki XI edycji nagrody podejmie kapituła w zmienionym składzie, bowiem opuszcza ją po trzech latach Alina Świeściak, a do składu jury dołączają Anna Marchewka i Magdalena Rabizo-Birek.

Szczegółowe informacje na temat zgłoszeń znaleźć można na stronie nagrody.

[am]

Tematy: , ,

Kategoria: newsy