Rita Gombrowicz odznaczona Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

28 czerwca 2024

Rita Gombrowicz, wdowa po pisarzu Witoldzie Gombrowiczu i promotorka jego twórczości, została uhonorowana Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Odznaczenie odebrała z rąk ambasadora RP we Francji Jana Emeryka Rościszewskiego podczas uroczystości, którą zorganizowano w Bibliotece Polskiej w Paryżu.

„Pani pasja i zasługi dla polskiej kultury stanowią nierozerwalną jedność, która przyniosła nieoceniony wkład w promocję spuścizny Witolda Gombrowicza. Jest pani nie tylko strażniczką jego twórczości, ale także jej aktywną promotorką na arenie międzynarodowej” – napisała ministra kultury i dziedzictwa narodowego Hanna Wróblewska w liście gratulacyjnym odczytanym podczas uroczystości.

„Dzięki pani staraniom dzieła Gombrowicza zostały przetłumaczone na wiele języków, co umożliwiło dotarcie do szerokiej, wielokulturowej publiczności. Pani praca przyczynia się do tego, że Gombrowicz jest postrzegany nie tylko jako klasyk literatury polskiej, ale także jako inspirujące źródło dla współczesnych twórców i badaczy literatury” – dodała Wróblewska.

Jak przypomina Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Rita Gombrowicz urodziła się w 1935 roku w Kanadzie, studiowała literaturę francuską na Uniwersytecie w Montrealu, a następnie na Sorbonie w Paryżu i na Uniwersytecie w Nicei-Aix-en-Provence, gdzie w 1968 roku obroniła doktorat z biografii Colette.

W maju 1964 roku, podczas konferencji w Abbaye de Royaumont, Rita poznała Witolda Gombrowicza. Została sekretarką pisarza, a z czasem jego żoną. Zamieszkali w centrum francuskiego miasta Vence w willi Alexandrine, gdzie w 2017 roku powstało Muzeum Witolda Gombrowicza.

Po śmierci męża Rita pełniła rolę kuratorki jego twórczości. Dzięki jej staraniom dzieła Gombrowicza przetłumaczono na ponad 40 języków. Wydała dwie książki biograficzne dokumentujące życie i twórczość pisarza – „Gombrowicz w Argentynie” i „Gombrowicz w Europie”. Zgodziła się także na publikację w 2013 roku osobistych dzienników Gombrowicza zatytułowanych „Kronos”.

Rita Gombrowicz jest honorową patronką Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza, przyznawanej za debiut autorski rozumiany jako pierwsza lub druga książka autora napisana prozą artystyczną w języku polskim. W niedzielę, 30 czerwca, poznamy pięcioro autorów nominowanych do tegorocznej edycji nagrody.

[am]
fot. główna: MKiDN

Tematy: , , , , ,

Kategoria: newsy