Przychody europejskich wydawców z roku na rok maleją

23 grudnia 2013

Europejscy wydawcy - przychody
Jak donosi Stowarzyszenie Europejskich Wydawców, przychody wydawnictw w Europie zmalały w 2012 roku o 0,3 miliarda euro. Jest to tendencja utrzymująca się od 2008 roku pomimo wciąż rosnącej oferty tytułów dostępnych w sprzedaży.

Całkowity roczny przychód ze sprzedaży, jaki osiągnęli wydawcy w 28 krajach zrzeszonych w SEW, wyniósł w 2012 roku w przybliżeniu 22,5 miliarda euro. Z nadesłanych raportów wynika, że prawie wszystkie rynki odnotowały niższy obrót niż w roku 2011. Największe przychody osiągnęły wydawnictwa z Niemiec, kolejna była Wielka Brytania, Francja, Hiszpania i Włochy.

W 2012 roku ukazało się w Europie około 535 tysięcy nowych tytułów (dane te zostały zaczerpnięte z różnych źródeł, niektóre z nich wliczały nowe edycje lub tytuły nieprzeznaczone do sprzedaży). Nastąpił więc ok. 1-procentowy wzrost liczby publikowanych tytułów od czasu poprzedniego badania. Europejscy wydawcy mają w ofercie około 9 milionów tytułów (z których ponad 2 miliony występuje w formie cyfrowej). Krajami, które mogą pochwalić się największym asortymentem są w kolejności: Wielka Brytania, Niemcy, Włochy, Francja i Hiszpania. Natomiast krajami, w których ukazuje się najwięcej nowych tytułów, są: Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Hiszpania i Włochy.

W badanym okresie wydawnictwa zatrudniały na pełen etat w przybliżeniu około 130 tysięcy osób, czyli o 5 tysięcy mniej niż w roku poprzednim. Stowarzyszenie Europejskich Wydawców zastrzega jednak, że w tej dziedzinie trudno zebrać rzetelne dane. Warto więc wspomnieć w tym miejscu, że Eurostat szacuje, iż wydawcy książek i czasopism zatrudniają łącznie około 330 tysięcy osób.

Raport zwraca uwagę, że do 2007 roku miał miejsce wzrost zarówno w obrocie jak i w ilości wydawanych tytułów. W 2008 roku nastąpiło przełamanie tej tendencji ? przychody ze sprzedaży książek zaczęły maleć. Jak jednak podkreślono, w branży wydawniczej kryzys gospodarczy wywarł o wiele mniejszy wpływ niż w innych sektorach gospodarki.

W 2012 roku odnotowano również wzrost popytu na e-booki, których sprzedaż stanowi teraz około 3% europejskiego rynku. Dobrze wypadł także eksport, co może mieć związek z coraz częstszą migracją ludności na terenie UE.

Powyższe dane oparto o wartości netto obrotów wydawców i nie obejmują one przychodów ze sprzedaży praw do tłumaczeń, adaptacji audiowizualnych, itp.

Poniżej publikujemy tabelę zawierającą szczegółowe dane zebrane przez Stowarzyszenie Europejskich Wydawców (kliknij w obrazek, żeby powiększyć):

europejscy wydawcy w 2012

fot. WikiHow

Tematy: ,

Kategoria: newsy