Prof. Andrzej Stanisław Kowalczyk z Nagrodą Wielkiego Redaktora

10 sierpnia 2022

Prof. Andrzej Stanisław Kowalczyk doceniony za wieloletnią pracę nad edycją dzieł Jerzego Stempowskiego, Stanisława Vincenza i pisarzy z kręgu paryskiej „Kultury”. W Szczebrzeszynie, podczas 8. edycji Festiwalu Stolica Języka Polskiego, wręczono mu Nagrodę Wielkiego Redaktora.

Laureat jest historykiem literatury, który pracuje w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego w Zakładzie Literatury XX i XXI wieku. Kieruje też Działem Rękopisów w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza. Zajmuje się kulturą polską XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem twórczości emigrantów po roku 1939. W swoim dorobku ma m.in. nominowaną do Nike książkę „Pan Petlura”, jak również inne publikacje eseistyczną i historycznoliterackie.

„Nazwisko Andrzeja Stanisława Kowalczyka dla wszystkich zajmujących się sprawami edycji ważnych źródeł i ważnych świadectw dotyczących kultury, literatury polskiej najczęściej łączy się z jedną postacią, która zawdzięcza mu wiele w sensie wprowadzenia w obieg intelektualny, literacki. Andrzej od końca lat 80. zajmował się Jerzym Stempowskim, pisarzem, który jest uznawany za najwybitniejszego eseistę i kronikarza dekad XX wieku. Wydawcą Stempowskiego po wojnie był Jerzy Giedroyc. I te dwa miejsca – Berno, gdzie mieszkał Stempowski i gdzie są jego archiwa, i Maisons-Laffitte pod Paryżem, gdzie była siedziba 'Kultury’ z redaktorem naczelnym Jerzym Giedroyciem – są szczególne również dla biografii Andrzeja” – powiedział we wtorkowy wieczór podczas laudacji Piotr Kłoczowski.

„W twórczości Andrzeja Kowalczyka znajdą państwo to, co nazywa się redakcją, czyli wyczuleniem na słowo” – zauważyła prof. Iwona Hofman, przewodnicząca Rady Festiwalu, rozmawiając z laureatem. Odbierając honorowy tytuł, prof. Kowalczyk podkreślił, że nagroda ta jest dla niego jednocześnie „niebywała i zaskakująca”, bo „to zobowiązuje”. „Redaktor w moim rozumieniu to ktoś, kto służy twórcy, dba o jego teksty. To trochę ratownik, który podaje rękę tekstom, które są znakomite i warte czytania, ale które potrzebują pomocy” – wyjaśnił.

Nagroda Wielkiego Redaktora to pierwsze w Polsce wyróżnienie dla niedocenianego, a tak ważnego i wyjątkowo trudnego zawodu, jakim jest redaktor wydawniczy, który ma bardzo ważny udział w powstawaniu książek. Redaktorów z pisarzami często łączy ważna relacja zbudowana na zaufaniu. To z nimi, redaktorami, autorzy pracują nad ostateczną wersją dzieła. Jednocześnie redaktor często pozostaje w cieniu autora. Nagroda przyznawana jest od pięciu lat podczas Festiwalu Stolica Języka Polskiego.

„Poprzez ustanowienie tej nagrody chcemy docenić zawód redaktora wydawniczego i uhonorować najbardziej zasłużone dla polskiej literatury postacie redaktorów” – komentuje Piotr Duda, pomysłodawca festiwalu w Szczebrzeszynie.

Pierwszą laureatką nagrody w 2018 była Marianna Sokołowska, rok później wyróżnienie trafiło do Małgorzaty Szczurek. W 2020 roku tytuł przyznano prof. Januszowi Deglerowi, a rok temu – Teresie Chylińskiej.

[am]
fot. Agnieszka Wróbel

Tematy: , , , ,

Kategoria: newsy