Polacy oddali ponad 294 tysiące książek. Dary trafią do szpitali i placówek pomocowych w całym kraju

22 października 2020

Prawie 9 kilometrów książek, czyli ponad 294 tysiące egzemplarzy – tyle zebrała Fundacja Zaczytani.org podczas trwającej przez miesiąc Wielkiej Zbiórki Książek. Mimo epidemii udało się zmobilizować mieszkańców kraju do pomocy społecznej dla szpitali i placówek opiekuńczych.

„Tegoroczna edycja Wielkiej Zbiórki Książek była wyjątkowa – z powodu epidemii musieliśmy przesunąć akcję o kilka miesięcy, działać zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego i obostrzeniami wprowadzanymi przez rząd. Mimo utrudnień udało nam się z sukcesem przeprowadzić Wielką Zbiórkę Książek, w którą zaangażowało się kilkadziesiąt tysięcy osób” – mówi Agnieszka Wąsik, dyrektorka operacyjna Fundacji Zaczytani.org i koordynatorka zbiórki.

Wielka Zbiórka Książek to coroczne czytelnicze pospolite ruszenie – przez miesiąc w całej Polsce można oddawać przeczytane przez siebie książki w kilkuset punktach. W tym roku akcja trwała od 8 września do 11 października. Włączyły się w nią osoby znane z mediów, m.in. Katarzyna Pakosińska, Mateusz Damięcki, Artur Barciś, Joanna Jabłczyńska, Paulina Holtz, Piotr Witkowski czy Monika Mrozowska.

Do Fundacji Zaczytani.org, która zajmuje się m.in. promowaniem zaangażowanego czytelnictwa i zwiększaniem dostępu do literatury, trafiło ponad 294 tysiące książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jak mówią sami organizatorzy, gdyby wszystkie zebrane książki ułożyć jedna na drugiej, to powstałaby z nich wieża o wysokości prawie 9 kilometrów.

W tegorocznej edycji udział wzięło 961 placówek, firm, instytucji i lokali, do których można było przynosić książki. Wśród nich 559 prowadziło wewnętrzną zbiórkę książek, a 386 było punktami ogólnodostępnymi. W akcję zaangażowały się punkty zbiórki książek z 259 miejscowości.

„Zbierała z nami między innymi Opera Bałtycka, Gdański Teatr Szekspirowski, Muzeum Sztuki w Łodzi, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Miasta Poznania, Galeria Kazimierz w Krakowie, Forum Gdańsk czy takie firmy jak Polskie Linie Lotnicze LOT, Ziaja, Herbapol Lublin. Zbierały z nami przedszkola, szkoły i uczelnie wyższe, biblioteki, kawiarnie i restauracje. Spotkaliśmy się z ogromem życzliwości i z wielkim zaangażowaniem w tych miejscach” – mówi Natalia Sopniewska, która odpowiadała za koordynację punktów zbiórki książek.

Rekord liczby książek zebranych przez jedną instytucję należy do partnera strategicznego akcji, Alior Banku, który zaangażował w zbiórkę aż 168 swoich oddziałów i placówek partnerskich, dzięki czemu udało się zgromadzić 57 tysięcy książek. Dużym zaangażowaniem wykazała się też Aviva. Do akcji dołączyły wszystkie biura terenowe firmy, która też jest partnerem akcji – w 47 oddziałach uzbierano łącznie 14 250 książek. Fundacja KPMG, która wspierała akcję przez cały czas jej trwania, zbierała książki w 7 swoich biurach, osiągając rezultat 1 063 egzemplarzy.

Książki zebrane podczas Wielkiej Zbiórki Książek zostały przekazane do magazynów fundacji w siedmiu głównych miastach. Wciąż trwa sortowanie tytułów przez wolontariuszy oraz pakowanie paczek dla beneficjentów fundacji. Ze względu na obostrzenia związane z epidemią sortowanie prowadzone jest w warunkach umożliwiających zachowanie zasad bezpieczeństwa sanitarnego oraz z ograniczeniem liczby wolontariuszy.

„W tym roku na nasze książki czekają m.in. Klub Senior+ w Lanckoronie, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, Dom Inwalidy Bezdomnego w Sanoku, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach czy Fundacja Piastun – Wyrównywanie Szans w Katowicach. Książki, które nie zostaną odebrane bezpośrednio po tegorocznej akcji, zasilą magazyn centralny Fundacji Zaczytani.org i będą przekazywane beneficjentom w ramach całorocznego wsparcia” – mówi Natalia Sopniewska, która odpowiada za kontakt z beneficjentami. „Na nasze wsparcie mogą liczyć placówki, w których literatura ma szczególne znaczenie: odgrywa rolę terapeutyczną, relaksacyjną i edukacyjną, pomagając osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, mierzącym się z osamotnieniem lub lękami”.

[am]
fot. i źródło: Fundacja Zaczytani.org

Tematy: , , ,

Kategoria: newsy