Ośmioro twórców skorzysta w 2023 roku z programu rezydencji literackich w Gdańsku

19 maja 2023

Wybrano twórców, którzy skorzystają w najbliższych miesiącach z rezydencji literackich w Gdańsku. W 2023 roku nad swoimi projektami literackimi będą pracować w tym mieście: prof. Anita Jarzyna, Aneta Kamińska, Tony Lashden, Dzwinka Matijasz, Agata Romaniuk, Tetiana Striuk, Jakub Wojtaszyk i Aleksandra Zbroja.

„Pisarz jest to człowiek, któremu pisanie przychodzi trudniej niż wszystkim innym ludziom” – przypomina słowa Thomasa Manna operator gdańskich rezydencji literackich, czyli Instytut Kultury Miejskiej. Dla uczestników i uczestniczek programu przygotowano w Gdańsku odpowiednie warunki do skupienia się na pracy, wsparcie merytoryczne i honorarium. W naborze wpłynęło ponad 50 zgłoszeń. Do realizacji swoich projektów literackich w Gdańsku komisja konkursowa zaprosiła osiem osób.

W ramach programu przewidziano trzy rodzaje pobytów rezydencyjnych. Rezydencja humanistyczna skierowana jest do badaczy i badaczek kultury, którzy podejmą się pracy nad opowieścią o życiu i dziedzictwie Marii Janion. W 2023 roku swoje prace pogłębiające tę tematykę realizować będzie w Gdańsku prof. Anita Jarzyna – adiunkta w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego, wykładowczyni na Wydziale Artes Liberales.

Z kolei z rezydencji dla tłumaczy z języka obcego na język polski skorzysta Aneta Kamińska – poetka i tłumaczka poezji ukraińskiej, która prowadzi lektoraty języka polskiego dla cudzoziemców na Politechnice Warszawskiej, autorka kilkunastu książek poetyckich.

Na rezydencję dla autorów, którzy wydali drukiem co najmniej jedną książkę lub tom poetycki, albo też pracują aktualnie nad projektem literackim, Instytut Kultury Miejskiej zaprosił sześć osób: Dźwinkę Matijasz – ukraińską autorkę powieści i opowiadań dla młodzieży, tłumaczkę z polskiego, rosyjskiego i białoruskiego, Tetianę Striuk – pisarkę, tłumaczkę i wykładowczynię języka ukraińskiego i polskiego, Agatę Romaniuk – autorkę reportaży książkowych i prasowych, powieści i książek dla dzieci, Aleksandrę Zbroję – autorkę książek, reportaży, felietonów i wywiadów oraz Jakuba Wojtaszczyka – autora powieści i reportaży. Wśród zaproszonych osób jest też Tony Lashden, osoba w swojej twórczości skupiająca się na sprawach równościowych, a od 2022 roku również zgłębiająca tematy dotyczące zbiorowej traumy, utraty oraz przymusowej migracji.

Program rezydencji literackich realizowany jest w ramach współpracy z Krakowskim Biurem Festiwalowym i Staromiejskim Domem Kultury w Warszawie oraz Unią Literacką i Stowarzyszeniem Tłumaczy Literatury. Rezydentki i rezydenci otrzymują do dyspozycji mieszkanie w Gdańsku, wsparcie merytoryczne i logistyczne oraz honorarium. Zostają także włączeni w działalność literacką Instytutu Kultury Miejskiej. Rezydencje w Gdańsku dają możliwość spędzenia w mieście kilku tygodni na pracy twórczej oraz szansę poznania lokalnego środowiska artystycznego.

Na zdjęciu: badaczka i tłumaczka Gabriela Abrasowicz, rezydentka z 2022 roku.

[am]
fot. IKM Gdańsk

Tematy: , , , , , , , , , , ,

Kategoria: newsy