Organizacja Dialogue Ireland pozwała wydawcę Dana Browna. Twierdzi, że w powieści „Początek” pisarz ją zniesławił

16 października 2018


Organizacja Dialogue Ireland wytoczyła wydawnictwu Random House proces o zniesławienie. Jej założyciel twierdzi, że Dan Brown w swej powieści zatytułowanej „Początek” zamieścił nieprawdę, pisząc jakoby grupa wzięła pieniądze na walkę ze wspólnotą wyznaniową uważaną przez Kościół rzymskokatolicki za sektę.

„Początek” to ostatnia jak na razie powieść Dana Browna, już piąta, której bohaterem jest profesor Robert Langdon. Tym razem akcja skupia się na Kościele palmariańskim, wspólnocie wyznaniowej powstałej w Hiszpanii w latach 70. XX wieku, która oderwała się od Kościoła rzymskokatolickiego, ma własnego papieża i pozostaje mocno kontrowersyjna. W swej książce Brown pisze o odnalezieniu przez jednego z bohaterów zestawu dokumentów „odzwierciedlających krucjatę przeciwko Kościołowi palmariańskiemu prowadzoną już od ponad dekady. Wojna ta obejmowała procesy sądowe, groźby graniczące wręcz z szantażem oraz olbrzymie dotacje dla antypalmariańskich grup takich jak Palmar de Troya Support czy Dialogue Ireland”.

Fragment pojawił się w pierwszych wydaniach „Początku”, można go również przeczytać w polskim tłumaczeniu powieści. Z następnych anglojęzycznych edycji usunięto nazwę „Dialogue Ireland”. To nie usatysfakcjonowało założyciela tej organizacji, Mike’a Garde’a, który pozwał wydawcę o zniesławienie. Uważa bowiem, że Dan Brown sugerował w swej książce, jakoby grupa otrzymywała duże pieniądze za ataki na Kościół palmariański, co jest nieprawdą. „Z tego, co czytamy w książce, wynika, że Kościół palmariański jest ofiarą, a grupy takie jak my i Palmar de Troya Support są agresorami” ? powiedział Garde. „To zniekształca historię i jest kłamstwem. Można odnieść wrażenie, że nie jesteśmy grupą, którą powinno się wspierać”.

Dialogue Ireland to organizacja charytatywna, która utrzymuje się z darowizn. Zgodnie z informacją zawartą na swojej stronie „promuje ludzką swobodę do podejmowania świadomego wyboru przekonań religijnych, duchowych i filozoficznych”, dlatego też prowadzi kampanię informacyjną na temat zagrożeń, jakie niosą ze sobą kulty religijne. Do takich ruchów, które mają cechy kultu, organizacja zalicza działający również w Irlandii Kościół palmariański. Dialogue Ireland wielokrotnie pisała krytycznie na temat tej wspólnoty.

[aw]
fot. Bastei Lübbe/Youtube
źródło: The Times, The Journal
Cytat pochodzi z powieści „Początek” Dana Browna w tłumaczeniu Pawła Cichawy.

Tematy: , , , ,

Kategoria: newsy