Olga Tokarczuk odmawia przyjęcia tytułu honorowej obywatelki Dolnego Śląska

25 września 2020

Kiedy Olga Tokarczuk i biskup diecezji świdnickiej Ignacy Dec zostali kandydatami na honorowych obywateli Dolnego Śląska, pojawił się spór w odniesieniu do obu propozycji. Ostatecznie decyzją radnych sejmiku województwa wyróżnienie przypadło obojgu. Olga Tokarczuk jednak postanowiła odmówić przyjęcia tytułu.

Kandydatura noblistki została zaproponowana 31 marca przez Koalicję Obywatelską i Nowoczesną Plus. Klub Prawa i Sprawiedliwości na krótko przed głosowaniem przedstawił inną propozycję: biskupa diecezji świdnickiej Ignacego Deca, argumentując, że jest to osoba popularna wśród rolników, a ponadto zasłużona zarówno jako mediator w zakresie konfliktów polsko-niemieckich, jak i w promocji Dolnego Śląska.

Oponenci sprzeciwili się jednak kandydaturze biskupa Deca, ponieważ wiele jego wypowiedzi odbierają jako homofobiczne i godzące w prawa mniejszości. Petycję w tej sprawie podpisało kilka tysięcy osób, między innymi z Dolnośląskiego Kongresu Kobiet i Partii Razem. Z kolei niektórzy radni Prawa i Sprawiedliwości nie mieli przekonania co do wyróżnienia dla Tokarczuk – należał do nich Tytus Czartoryski, który podkreślił, że Nagroda Nobla straciła już swój dawny prestiż, a poglądy i działania pisarki zakłócają „porządek moralny”.

Czartoryski ostatecznie był jednym z czterech radnych, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu nad kandydaturą noblistki. Za opowiedziały się 32 osoby, sprzeciwów nie było. Analogicznie biskupa Deca poparło 21 radnych, bez sprzeciwów i wstrzymania się od głosu, ale też bez udziału większości przedstawicieli opozycji. Tym samym zarówno Olga Tokarczuk, jak i biskup Ignacy Dec zostali uznani za honorowych obywateli Dolnego Śląska, jednak noblistka postanowiła odmówić przyjęcia wyróżnienia.

„Szanowni Państwo, dziękuję tym wszystkim, którzy wspierali moją kandydaturę do tytułu honorowej obywatelki Dolnego Śląska i czuję się zaszczycona tym wyróżnieniem. Niestety jednak nie mogę przyjąć tego tytułu. Wyróżnienie to, zamiast być radosnym świętowaniem poczucia wspólnoty, stanowi ilustrację bolesnego rozdarcia naszego społeczeństwa, zaś świadome kreowanie tej sytuacji, a co za tym idzie podsycanie emocji towarzyszących temu wyborowi, antagonizuje mieszkańców Dolnego Śląska jeszcze bardziej. Z przykrością więc zmuszona jestem odmówić przyjęcia tej godności, ponieważ nie chcę stać się obiektem takich działań i elementem tej gry” – napisała Tokarczuk w oświadczeniu opublikowanym na Facebooku.

W czerwcu 2019 roku na uroczystej sesji Rady Miejskiej ogłoszono przyznanie pisarce tytułu honorowej obywatelki Wrocławia. Tokarczuk mieszka tam od trzynastu lat. W swoim przemówieniu powiedziała wówczas, że wierzy „w Europę zjednoczonych regionów” i marzy o „Rzeczpospolitej zdecentralizowanej, silnej swoją różnorodnością”. Noblistka jest też honorową obywatelką Warszawy i województwa lubuskiego.

Tytuł honorowego obywatela Dolnego Śląska (Civi Honorario) jest przyznawany od 2004 roku. Dotychczas otrzymali go między innymi reżyser Sylwester Chęciński, prof. Jan Miodek, kardynał Henryk Gulbinowicz, Władysław Bartoszewski i Leon Kieres. Olga Tokarczuk jest pierwszą osobą, która odmówiła przyjęcia tego wyróżnienia.

[kch]
fot. Rosso Tibet di Amanda Deni

Tematy: , ,

Kategoria: newsy