banner ad

Ogromna biblioteka Umberta Eco stała się własnością państwa włoskiego. Zbiory podzielone zostaną między dwie instytucje

3 lutego 2021

Trybunał Obrachunkowy we Włoszech dał zielone światło przejęciu przez tamtejsze Ministerstwo Dziedzictwa Kulturowego księgozbioru należącego do Umberta Eco. Kolekcja współczesnych książek i archiwów pisarza zostanie umieszczona w Bibliotece Uniwersyteckiej w Bolonii, natomiast starodruki trafią do Biblioteki Publicznej Braidense w Mediolanie.

Po śmierci Umberta Eco w lutym 2016 roku jego rodzina zadecydowała, że ogromna i niezwykle cenna biblioteka pisarza nie będzie sprzedawana na aukcji kolekcjonerom, lecz przekazana włoskim instytucjom kultury. Zainteresowanie wykazały m.in. Uniwersytet Boloński, na którym Umberto Eco wykładał przez długi czas, oraz Biblioteka Publiczna Braidense w Mediolanie – mieście, w którym autor „Imienia róży” mieszkał.

Spadkobiercy pisarza chcieli przekazać uczelni kolekcję ponad 30 tysięcy książek z jego prywatnych zbiorów. Są to publikacje, które Eco czytał, przeglądał i zamieszczał w nich notatki. Natomiast tzw. „Bibliotheca semiologica curiosa, lunatica, magica et pneumatica”, czyli 1200 tomów antykwarycznych, w tym 36 inkunabułów i 380 starodruków, miała zostać przejęta za nieujawnioną kwotę przez bibliotekę publiczną w Mediolanie.

Kłopot w tym, że państwowy organ sprawujący nadzór nad losami tego typu archiwów określił zbiory jako „mające duże znaczenie kulturowe”. Taki status nadawany jest po to, by zapobiec rozdrabnianiu cennych kolekcji. Biblioteki Eco nie można więc było podzielić między dwie wymienione wyżej instytucje. Rodzina pisarza odwoływała się w tej sprawie do sądu, który ostatecznie znalazł salomonowe rozwiązanie.

Na mocy porozumienia całe zbiory przechodzą na własność Ministerstwa Dziedzictwa Kulturowego, ono zaś umieszcza zbiory antykwaryczne w Bibliotece Publicznej Braidense, zaś kolekcję ponad 30 tysięcy książek oraz archiwa pisarza wypożycza na 90 lat Uniwersytetowi w Bolonii. Państwo musiało zapłacić jedynie za tomy antykwaryczne i jednocześnie zagwarantować ich konserwację, opiekę i udostępnienie. Powołany zostanie komitet naukowy składający się z pięciu osób (w tym dwóch członków wybiorą spadkobiercy Eco, a dwóch kolejnych – ministerstwo), który będzie odpowiedzialny za ustalanie metod konserwacji i digitalizacji zbiorów antykwarycznych.

Natomiast współczesna kolekcja posłuży do stworzenia wielkiego projektu badawczego. Jego celem będzie prześledzenie lektur, które autor „Imienia róży” przeczytał w każdym momencie swojej kariery, i zbudowanie wielkiego mentalnego atlasu obrazującego proces kształtowania się myśli tego słynnego włoskiego pisarza i filozofa.

Poniżej możecie zobaczyć krótki materiał filmowy pokazujący domową bibliotekę Umberta Eco:

[am]
fot. Arte/YouTube.com

Tematy: , , ,

Kategoria: newsy