Ogłoszono nazwiska pisarzy nominowanych do Paszportów Polityki 2012

11 grudnia 2012


Tygodnik ?Polityka? ogłosił nazwiska nominowanych do tegorocznych jubileuszowych nagród Paszporty Polityki w kategorii ?literatura?. W tym roku decydujący głos o tym, kto powinien zostać zwycięzcą należeć będzie do czytelników.

Zdaniem jurorów mijający rok na rynku książki należy uznać za udany. Jak wyznała Justyna Sobolewska, „trudno było więc wyłonić trójkę nominowanych, nie z powodu braku ciekawych książek, ale ich nadmiaru”.

Ostatecznie jury dokonało następującego wyboru. Nominowani pisarze to:

Kaja Malanowska (ur. 1974) – pisarka, felietonistka „Krytyki Politycznej”. Z wykształcenia biolożka, napisała doktorat z genetyki bakterii na University of Illinois at Urbana-Champaign. Pracowała w Społecznym Gimnazjum nr 20 w Warszawie. Zajmowała się głównie uchodźcami ? dziećmi z Czeczenii, Tybetu, Turcji, Ghany, Ugandy i Serbii. Zadebiutowała powieścią „Drobne szaleństwa dnia codziennego” (Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2010), która przyniosła jej uznanie krytyki i nominację do Gwarancji Kultury? nagrody TVP Kultura. Autorka książki „Imigracje”. Mieszka w Warszawie. Pisarka nominowana została za „wnikliwość psychologiczną, nieosłabiającą trafnych obserwacji społecznych. Malanowska potwierdziła swoją renomę jako pisarka stanów depresyjnych, obsesji, pracy nad powrotem do życia, przynależnym codzienności”. Nominowana powieść to „Patrz na mnie, Klaro” (Krytyka Polityczna). Książkę doceniono „za wnikliwość psychologiczną, nieosłabiającą trafnych obserwacji społecznych”. Kapituła Polityki uważa, że „Malanowska potwierdziła swoją renomę jako pisarka stanów depresyjnych, obsesji, pracy nad powrotem do życia, przynależnym codzienności”.

Zośka Papużanka (ur. 1978) – z wykształcenia jest teatrologiem, a pracuje jako nauczyciel języka polskiego. Przygotowuje właśnie doktorat z literaturoznawstwa. Jest autorką tekstów piosenek wykonywanych w krakowskich kabaretach i spektaklach Teatru Lalki i Aktora Parawan. Mieszka w Krakowie. Dostrzeżona przez nominujących „Szopka” (wydana przez Świat Książki) jest jej debiutem literackim, którym udowadnia, że „nawet w dosyć już wyeksploatowany temat, jakim jest problem dysfunkcjonalnych rodzin, można tchnąć nowego ducha. Stylistycznego”.

Szczepan Twardoch (ur. 1979) – pisarz i publicysta. Felietonista Kawiarni Literackiej „Polityki”. Studiował socjologię i filozofię na Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Opublikował pięć powieści, m. in. „Wieczny Grunwald”, nagrodzony wyróżnieniem Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza i kilka zbiorów opowiadań, ostatnio „Tak jest dobrze”, nominowane do Nagrody Literackiej Gdynia. Mieszka w Pilchowicach na Górnym Śląsku. Nominowany za powieść „Morfina” (Wydawnictwo Literackie). Wybór uzasadniono tym, że „na nudnym, szarym tle tożsamościowych dociekań polskiej literatury ostatnich lat ponura groteska Twardocha lśni niczym szlachetny kamień”.

Nominacji dokonało jury w składzie: Anna Nasiłowska (Instytut Badań Literackich PAN), Inga Iwasiów (Uniwersytet Szczeciński), Przemysław Czapliński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), Robert Ostaszewski (Portal kryminalny, ?Dekada Literacka?), Piotr Kofta (?Wprost?), Dariusz Nowacki (Uniwersytet Śląski), Marta Mizuro (?Odra?, ?Zwierciadło?), Marek Zaleski (Instytut Badań Literackich PAN), Paweł Dunin Wąsowicz (?Lampa?), Grzegorz Jankowicz, (?Tygodnik Powszechny?).

To już dwudziesta edycja Paszportów Polityki. Przez dwie dekady nazwiska nominowanych i laureatów odzwierciedlały nadzieje, aspiracje i sukcesy polskiej kultury. Nagrody przyznawane są w sześciu dziedzinach: film, teatr, sztuki wizualne, muzyka poważna, muzyka popularna, literatura. Od kilku lat nadawany jest również honorowy tytuł Kreatora Kultury, który trafia w ręce mistrza, autorytetu, wychowawcy.

Historia Paszportów, to również historia tego, jak polscy artyści odnaleźli się w świecie bez cenzury. W świecie, w którym, przynajmniej teoretycznie, zaśpiewać, sfilmować, napisać czy zagrać można wszystko. Jednak nie wszystko jest tego warte. Paszporty od początku miały być nagrodą dla tych, którzy, niezależnie od wybranej formy komunikacji, tworzą rzeczy ważne, piękne i mądre. Dla tych, których głosu w polskiej rzeczywistości bez cenzury posłuchać warto.

Paszporty Polityki co roku udowadniają także, że hasło porozumienia ponad podziałami (w tym wypadku redakcyjnymi) jest możliwe, przynajmniej, jeśli chodzi o kulturę. Krytycy z różnych redakcji i instytucji kultury wytypowali, jak co roku, trzech twórców w każdej kategorii, których osiągnięcia wydały im się ważne. Jednak z okazji dwudziestolecia Kapituła postanowiła oddać decydujący głos w ręce czytelników. Tak, więc to oni, podczas internetowego głosowania wybiorą tegorocznych Laureatów Paszportów Polityki.

Uroczyste ogłoszenie laureatów nastąpi podczas Gali w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej w Warszawie w dniu 15 stycznia 2013 roku.

fot. Kai Malanowskiej – Grzegorz Malanowski, Zośki Papużanki – Dawid Kozłowski, Szczepana Twardocha – Magda & Michał Kryjakowie

Tematy: , , , , , , , ,

Kategoria: newsy