Od 4 maja biblioteki i wszystkie księgarnie ? również te w galeriach handlowych ? mogą wznowić działalność

29 kwietnia 2020


Od 4 maja mogą wznowić działalność biblioteki oraz wszystkie księgarnie, również te w galeriach handlowych. Te ostatnie zostały dodane w odpowiedzi na apel Polskiej Izby Książki. Decyzja Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego o stopniowym wznawianiu działalności niektórych instytucji kultury została ogłoszona w środę podczas konferencji Prezesa Rady Ministrów.

Jak podkreślił Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński, zdjęcie zakazu działalności instytucji nie oznacza nakazu ich otwarcia. Ostateczną decyzję o czasie, trybie i tempie otwierania instytucji oraz procedurach związanych z zapewnieniem ochrony zdrowia pracowników i publiczności w każdym przypadku podejmuje dyrektor instytucji w porozumieniu z lokalnym inspektorem sanitarnym.

Wytyczne dla funkcjonowania bibliotek w nowym reżimie sanitarnym wydała Biblioteka Narodowa, która rekomenduje uruchomienie dla użytkowników jedynie wypożyczalni i ograniczenie wolnego dostępu do księgozbioru oraz innych przestrzeni i sugeruje umawianie telefoniczne lub mailowe wizyt na konkretną godzinę, aby uniknąć kolejek. Użytkownikom i bibliotekarzom poleca się przebywanie w bibliotece w maseczkach i rękawiczkach oraz ustawienie przesłony ochronnej (np. z pleksi) w punkcie kontaktu obsługującego z obsługiwanym. Do czasu odwołania epidemii Biblioteka Narodowa nie rekomenduje otwarcia czytelń dla użytkowników ani wolnego dostępu do katalogów kartkowych, księgozbioru i czasopism.

Księgarnie mogą pracować zgodnie z wytycznymi dla sklepów, co oznacza, że do książnic, których powierzchnia usługowa jest mniejsza niż 100 m2 mogą wejść jednocześnie 4 osoby na jedno stanowisko kasowe, a do tych, których powierzchnia usługowa jest większa niż 100 m2 ? 1 osoba na 15 m2 tej powierzchni. W punkcie kontaktu użytkownika z księgarzem rekomendowane są podobne zasady jak w przypadku bibliotek ? czyli powinno się ustawić przesłonę ochronną oraz używać maseczek i rękawiczek ochronnych.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął również decyzję o wprowadzeniu zmian w programach ministerialnych realizowanych w 2020 roku. Mają one na celu wsparcie wnioskodawców w realizacji projektów, które uzyskały dotację, a ze względu na sytuację epidemiologiczną muszą ulec zmianom. Zakres 13 programów zostaje rozszerzony o zadania dodatkowe, umożliwiające realizowanie projektów w pełni online. Obejmuje to m.in. warsztaty, wydarzenia kulturalne i artystyczne oraz wykorzystywanie zasobów bibliotecznych.

Oprócz bibliotek i księgarń funkcjonowanie mogą wznowić od 4 maja także muzea, galerie sztuki oraz archiwa. Nadal obowiązuje ograniczenie działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki, w tym kin, teatrów, oper, baletów i filharmonii. Powołano roboczy zespół ds. wypracowania wytycznych dla tych instytucji. Efekty pracy zespołu zostaną opublikowane do połowy maja.

[am]
fot. Markus Leo/Unsplash
źródło: MKiDN

Tematy: , , , ,

Kategoria: newsy