Natalia Malek i Aleksandra Zielińska laureatkami Nagrody im. Adama Włodka za rok 2017

20 marca 2018


Fundacja Wisławy Szymborskiej zdecydowała przyznać Nagrodę im. Adama Włodka za 2017 rok dwóm pisarkom: poetce Natalii Malek oraz prozaiczce Aleksandrze Zielińskiej. Wyróżnienie ma postać stypendium pieniężnego i posłuży realizacji dwóch projektów literackich. Możemy więc dowiedzieć się, nad czym aktualnie laureatki będą pracować.

Natalia Malek to poetka i kuratorka wydarzeń literackich. Wiersze i teksty o sztuce publikowała w ogólnopolskiej i zagranicznej prasie kulturalnej. Napisała trzy tomy poetyckie: „Pracowite popołudnia” (2010), „Szaber” z ilustracjami Joanny Grochowskiej (2014) oraz „Kord” z fotografiami Anny Grzelewskiej (2017). Za tom „Szaber” była nominowana do Nagrody Literackiej Gdynia 2015. Od sześciu lat współtworzy cykl feminariów „Wspólny pokój” w Staromiejskim Domu Kultury w Warszawie.

Nagrodę im. Adama Włodka otrzymała na napisanie książki poetyckiej o roboczym tytule „R.ż.”. Książka będzie dokumentować jeden (trzydziesty) rok życia poetki z czterech perspektyw: osobistej, rodzinnej, obywatelskiej i artystycznej. Autorka zamierza połączyć relacje językowe z eksperymentami przestrzennymi i eksponowaniem materialnej strony wiersza.

Aleksandra Zielińska to pisarka, autorka powieści „Przypadek Alicji” oraz „Bura i szał”, a także zbioru opowiadań „Kijanki i kretowiska”. Była nominowana do Nagrody Conrada i Nagrody im. Witolda Gombrowicza. Jest laureatką stypendium Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego i Młodej Polski. Pracuje w zespole literackim przy Studiu Munka. Mieszka w Krakowie.

Nagrodę im. Adama Włodka otrzymała na napisanie powieści „Sorge”. Książka, jak zapowiada autorka, zbudowana na styku dwóch przestrzeni: współczesnej i historycznej, ma poruszać temat straty i żałoby oraz kwestie relacji między teraźniejszością i historią, jednostką i społecznością.

Nagroda im. Adama Włodka została ustanowiona na mocy testamentu pozostawionego przez Wisławę Szymborską. Przyznaje się ją w formie stypendium za projekt na napisanie książki o charakterze literackim, literaturoznawczym lub przygotowanie przekładu. Jest to nagroda dla młodych twórców ? pisarzy, poetów, tłumaczy, badaczy i krytyków literackich, którzy nie ukończyli 35. roku życia i opublikowali już wcześniej przynajmniej jedną książkę. Wśród dotychczasowych laureatów znaleźli się: Mikołaj Łoziński, Miłosz Waligórski, Marcin Orliński, Andrzej Muszyński i Patrycja Pustkowiak.

fot. Natalii Malek: Kuba Kowalski, fot. Aleksandry Zielińskiej: Krystian Lipiec

Tematy: , , , ,

Kategoria: newsy