Najgorsze wyniki od lat: Polacy coraz rzadziej chodzą do bibliotek, coraz mniej wypożyczają

16 lutego 2015

Polacy-nie-chodza-do-bibliotek
Biblioteki publiczne odnotowały najgorsze od dziesięciu lat wyniki. Polacy coraz rzadziej chodzą do bibliotek i coraz mniej wypożyczają książek. Statystyki ratują organizowane w placówkach imprezy literackie, edukacyjne i wystawy, które przyciągają coraz większą publiczność. Tak wynika z najnowszego raportu o stanie bibliotek w Polsce za 2013 rok opublikowanego przez Bibliotekę Narodową.

Jak się okazuje, zahamowanie wieloletniej tendencji spadkowej odnotowane w badaniu z 2012 roku, pomimo poniesionych znacznych nakładów finansowych, było jedynie chwilowe. Tegoroczny raport nie pozostawia wątpliwości – coraz rzadziej chodzimy do bibliotek po to, by wypożyczać książki.

Liczba czytelników zarejestrowanych w 2013 roku wynosiła 6 434 537, czyli o 35 116 (0,5%) mniej niż w roku 2012. W 2013 roku czytelnikiem bibliotek publicznych był co szósty statystyczny Polak – 16,7% (w 2012 roku wskaźnik ten był nieco wyższy i wynosił 16,8%). Tak niskiego wskaźnika nie odnotowano w ostatnich dziesięciu latach.

Przełożyło się to oczywiście na liczbę odwiedzin w bibliotekach publicznych. W 2013 roku Polacy pojawili się tam ponad 77,7 miliona razy. Rok wcześniej dokonali 88,5 miliona odwiedzin, co oznacza spadek o 12,2% (w przeliczeniu na 100 mieszkańców spadek ten jest jeszcze większy i wynosi 27,8%).

Podobnie rzecz się ma z wypożyczeniami. W 2013 roku użytkownicy bibliotek publicznych wypożyczyli na zewnątrz 122,6 miliona jednostek (w 2012 roku – 125,7 miliona, czyli spadek o 2,5%). Na miejscu zaś skorzystali z blisko 24,5 miliona udostępnień (w 2012 roku – 24,8 miliona, czyli spadek o 1,2%). Łącznie daje to nam 147,1 miliona wypożyczeń. To kolejny najniższy od dziesięciu lat wynik.

Biblioteki, zapewne świadome spadku zainteresowania wypożyczaniem książek, coraz bardziej zwiększają swoją ofertę kulturalną. W 2013 roku zorganizowały 433 758 imprez literackich i edukacyjnych (rok wcześniej było ich jedynie 396 618). W imprezach tych wzięło udział blisko 7,5 miliona osób, co oznacza znaczny wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. W 2012 roku odsetek mieszkańców uczestniczących w imprezach bibliotecznych wynosił 17,6 – w 2013 roku wzrósł do 19,4.

Raport Biblioteki Narodowej dotyczący wyników funkcjonowania bibliotek w Polsce w 2013 roku opracowano na podstawie danych i wskaźników uzyskanych z Głównego Urzędu Statystycznego.

[am]
fot. Diueine Monteiro

Tematy: , , ,

Kategoria: newsy