Nagroda Nobla straci na wartości

12 czerwca 2012


Zarząd Fundacji Nobla ogłosił, że wielkość Nagrody Nobla, również tej literackiej, zostanie zredukowana w celu zabezpieczenia długoterminowego kapitału.

Na posiedzeniu, które odbyło się wczoraj, tj. 11 czerwca 2012, Rada Dyrektorów Fundacji Nobla ustanowiła wysokość poszczególnych Nagród Nobla w 2012 roku na kwotę 8 milionów koron szwedzkich.

To nie pierwszy raz, kiedy nagroda zostanie zmniejszona. Najwyższą realną wartość osiągnięto w 2001 roku (w przeliczeniu na aktualny kurs wynosiła ona ponad 11,6 miliona koron). Od tego czasu kwota ta systematycznie spada, czego dowodem jest najnowsza decyzja Fundacji.

Powodem obniżenia nagrody jest między innymi światowy kryzys. To z tego powodu kapitał Fundacji, który jest ulokowany w bankach, przestał przynosić dochody w postaci procentów. Jednocześnie wzrosły koszty tzw. operacyjne, jakie Fundacja ponosi chociażby w związku z organizacją uroczystości wręczania nagród.

Jesienią Fundacja rozpoczęła stopniowo zmniejszać liczbę menedżerów z istniejących 35 do ilości docelowej około 20.

Pomimo powyższej informacji nie zanosi się, aby prestiż w jakikolwiek sposób został zachwiany. Kwota 8 milionów koron to równowartość ok. 3,9 miliona złotych – w dziedzinie literatury suma nie do osiągnięcia przy okazji jakiegokolwiek innego wyróżnienia.

Tematy: , ,

Kategoria: newsy