Można już zgłaszać książki do 11. edycji Nagrody Literackiej m.st. Warszawy

1 grudnia 2017


Od 1 grudnia 2017 roku można zgłaszać książki do 11. edycji Nagrody Literackiej m.st. Warszawy. Swoje propozycje mogą składać zarówno wydawcy, księgarze, bibliotekarze, jak i sami czytelnicy. Termin upływu zgłoszeń mija 31 stycznia 2018 r.

Kandydatów do nagrody może zgłaszać każdy. Książki powinny być napisane w języku polskim, przez żyjących autorów i opublikowane w 2017 roku. Liczba zgłoszeń nie ma wpływu na decyzję jury. Jedna osoba może zgłosić dowolną liczbę pozycji, przy czym pojedyncze zgłoszenie dotyczy jednej książki w wybranej kategorii.

Książki można zgłaszać w czterech kategoriach: literatura piękna ? proza, literatura piękna ? poezja, literatura dziecięca ? tekst i ilustracje, edycja warszawska (varsaviana). Kandydatów zgłaszamy za pośrednictwem formularza na stronie Urzędu m.st. Warszawy lub poczty tradycyjnej na adres: Biuro Kultury, Urząd m.st. Warszawy, Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa.

Nagroda Literacka m.st. Warszawy to wyróżnienie, którego historia sięga czasów przedwojennych. Konkurs jest kontynuacją tradycji nagrody o tej samej nazwie, przyznawanej w latach 1926-38, a przerwanej przez wybuch II wojny światowej. Pierwszym jej laureatem był najstarszy syn Adama Mickiewicza ? Władysław, ostatnim zaś przed wojną ? Leopold Staff. Nagrodą tą wyróżniono także twórców takich jak: Wacław Berent (1929), Tadeusz Boy-Żeleński (1933), Pola Gojawiczyńska (1935), Maria Kuncewiczowa (1937).

W obecnej formie Nagroda Literacka m. st. Warszawy przyznawana jest od 2008 roku, kiedy to Rada Miasta Stołecznego Warszawy przyjęła uchwałę reaktywującą to wyróżnienie.

Wyróżnienia przyznawane są w pięciu kategoriach. W regulaminie przewidziano miejsce nie tylko dla kategorii tradycyjnych jak proza, poezja, literatura dla dzieci i młodzieży, ale również stworzono kategorię wyłącznie dla pozycji varsavianistycznych ? edycja warszawska. Szczególnym wyróżnieniem jest tytuł ? warszawski twórca, przeznaczony dla wybitnych pisarzy, w szczególny sposób związanych z Warszawą. Pierwszym, w 2008 roku, uhonorowanym tym tytułem był Tadeusz Konwicki, o którym w laudacji napisano „za wszystko co stworzył o Warszawie, dla Warszawy i w Warszawie”. W kolejnych latach tytuł warszawskiego twórcy otrzymali: Józef Hen (2009), Marek Nowakowski (2010), Janusz Głowacki (2011), Janusz Tazbir (2012), Joanna Kulmowa (2013), Wiesław Myśliwski (2014), Jarosław Marek Rymkiewicz (2015), Eustachy Rylski (2016) i Hanna Krall (2017).

Pula nagród w konkursie wynosi 200 tysięcy złotych. Laureaci poszczególnych kategorii (literatura piękna ? proza, literatura piękna ? poezja, literatura dziecięca ? tekst i ilustracje oraz edycja warszawska) otrzymują po 20 tysięcy złotych ? przy czym do laureatów w kategorii literatura dziecięca nagroda trafia zarówno do autora tekstu (20 tys.), jak i ilustratora (20 tys.). Zdobywca tytułu Warszawskiego Twórcy, poza okolicznościowym medalem i dyplomem, otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 100 tysięcy złotych.

Tematy: , , , ,

Kategoria: newsy