Minister kultury Ukrainy apeluje o odwołanie udziału Federacji Rosyjskiej w międzynarodowych wydarzeniach literackich

28 lutego 2022

Minister kultury i polityki informacyjnej Ukrainy Ołeksandr Tkaczenko apeluje o nałożenie sankcji na Rosję w dziedzinie kultury i ograniczenie jej aktywności międzynarodowej również w tym wymiarze. Dotyczyć ma to również wydarzeń literackich.

Do apelu przyłączyli się ministrowie kultury Polski i Litwy, prof. Piotr Gliński i Simonas Kairys, którzy podpisali deklarację zobowiązującą ich m.in. do podjęcia wszelkich możliwych starań o wykluczenie Federacji Rosyjskiej z organizacji, komitetów i programów międzynarodowych wydarzeń kulturalnych.

„Ze względu na to, że Federacja Rosyjska łamie umowy międzynarodowe i normy społeczne, wymagamy, żeby w następstwie sankcji politycznych, gospodarczych, sportowych i innych zostały nałożone na nią również sankcje w dziedzinie kultury, a tym samym ograniczona została jej kulturowa obecność na arenie międzynarodowej. W tym de facto totalitarnym państwie kultura pełni funkcję służebną i służy jako propaganda polityczna” – napisali we wspólnym apelu minister kultury oraz ludzie kultury Ukrainy, w tym pisarze Jurij Andruchowycz, Andrij Kurkow, Serhij Żadan i Zarina Zabrisky, a także polska reporterka Angelika Kuźniak.

W imieniu Ukrainy i krajów partnerskich autorzy apelu domagają się odwołania wszystkich projektów, w które zaangażowana jest Federacja Rosyjska oraz projektów, które mają finansowanie pochodzące z Rosji, wprowadzenia zakazu działalności rosyjskich ośrodków kultury na terenie krajów partnerskich, wycofania obywateli Federacji Rosyjskiej z rad nadzorczych i sojuszy kulturowych, rezygnacji ze sponsorowania i wsparcia organizacyjnego wyżej wspomnianych osób, a także uniemożliwienia prezentowania kultury rosyjskiej w mediach, zakończenia współpracy z artystami otwarcie popierającymi reżim i odwołania udziału Rosji w międzynarodowych festiwalach, wystawach, forach i wydarzeniach artystycznych. Obok festiwali filmowych, teatralnych i muzycznych wymienia się również wydarzenia literackie, w tym Targi Książki we Frankfurcie nad Menem i London Book Forum (prawdopodobnie to pomyłka i chodziło o London Book Fair – przyp. red.).

„Sztuka zawsze była na czele wartości humanistycznych. Rozumiemy, że kultura nie może służyć celom propagandowym, ale powinna być ukierunkowana na rozwój myślenia krytycznego i poszukiwanie dialogu. Federacja Rosyjska jest agresorem. Jej kultura jest toksyczna! Nie bądźcie współsprawcami!” – napisali autorzy apelu, który można podpisywać na ukraińskiej stronie rządowej.

Polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego podkreśliło, że Ukraina jest bliskim sąsiadem i sojusznikiem naszego kraju, dlatego współpraca kulturalna z Rosją w żadnym wymiarze nie jest możliwa.

[am]
fot. Danuta Matloch/MKiDN

Tematy: , , , , ,

Kategoria: newsy