Michał Książek, Barbara Klicka, Maciej Płaza i Anna Wasilewska laureatami Nagrody Literackiej Gdynia 2016

10 września 2016

nagroda-literacka-gdynia-2016
Michał Książek, Barbara Klicka, Maciej Płaza i tłumaczka Anna Wasilewska zostali laureatami tegorocznej – jedenastej – edycji Nagrody Literackiej Gdynia. Laureatów ogłoszono w sobotę podczas uroczystej gali w Teatrze Miejskim im. Witolda Gombrowicza w Gdyni.

Decyzją kapituły Nagroda Literacka Gdynia trafiła w tym roku w ręce czworga spośród dwudziestu nominowanych. W kategorii proza zwycięską kostkę otrzymał Maciej Płaza za zbiór siedmiu połączonych ze sobą opowieści zatytułowany „Skoruń”. W kategorii eseistyka uhonorowano Michała Książka za esej „Droga 816” opowiadający o tytułowej drodze zwanej „Nadbużanką”, która biegnie z północy na południe, wzdłuż granicy polsko-białoruskiej i polsko-ukraińskiej. W kategorii poezja nagrodę wręczono Barbarze Klickiej za intrygujący, choć niewielki objętościowo tom poetycki „Nice”. W kategorii przekład na język polski laur przypadł Annie Wasilewskiej za nowe tłumaczenie „Rękopisu znalezionego w Saragossie” Jana Potockiego.

nagroda-literacka-gdynia-2016-ksiazki1

Laureaci otrzymali pamiątkowe statuetki Kostki Literackie oraz nagrody finansowe w wysokości 50 tysięcy złotych. Kapitule Nagrody Literackiej Gdynia przewodniczyła w tym roku prof. Agata Bielik-Robson. Do konkursu zgłoszono 402 tytuły.

Zdobywcy Kostek Literackich spotkają się z czytelnikami w niedzielę, 11 września, we foyer Muzeum Miasta Gdyni. O godzinie 14:00 Grzegorz Olszański porozmawia z laureatem w kategorii eseistyka, Michałem Książkiem. O godzinie 15:00 Maciej Jakubowiak przybliży sylwetkę laureatki w kategorii poezja – Barbary Klickiej. O 16:00 Michał Sowiński rozmawiał będzie z uhonorowanym przez kapitułę prozaikiem Maciejem Płazą. O godz. 17:00 Tomasz Swoboda zaprosi na spotkanie z Anną Wasilewską, laureatką wyłonioną spośród nominowanych tłumaczy.

nagroda-literacka-gdynia-2016-ksiazki2

fot. Nagroda Literacka Gdynia

Tematy: , , , , , , , , , , , ,

Kategoria: newsy