Michał Cichy, Jakub Małecki oraz Piotr Stankiewicz z nominacjami do Nagrody Norwida 2022 w kategorii „literatura”

12 lipca 2022

Kapituły Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida zdecydowały o nominacjach do 21. edycji wyróżnienia w kategoriach: „literatura”, „muzyka”, „sztuki plastyczne” i „teatr” za dzieło lub kreację powstałe w 2021 roku. Statuetki wręczone zostaną 26 września w Teatrze Polskim w Warszawie.

W kategorii „literatura” nominowano w tym roku Michała Cichego za książkę „Do syta” (Społeczny Instytut Wydawniczy Znak), Jakuba Małeckiego za powieść „Święto ognia” (wyd. Sine Qua Non) oraz Piotra Stankiewicza za książkę „Pamiętam” (wyd. Relacja).

Nagroda im Cypriana Kamila Norwida ustanowiona została w 2001 roku przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. Celem i ideą wyróżnienia jest przede wszystkim ukazywanie i promocja wybitnych dzieł i artystów mazowieckich – z pochodzenia lub wyboru. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać ogólnopolskie związki twórcze lub ich oddziały, uczelnie wyższe, instytucje kultury, wydawnictwa i redakcje, twórcy indywidualni, a także członkowie kapituł.

Od 2005 roku przyznaje się również Nagrodę specjalną „Dzieło życia” za całokształt twórczości artyście tworzącemu na obszarze województwa mazowieckiego. Tym razem postanowiono docenić wybitnego polskiego aktora teatralnego i filmowego Andrzeja Seweryna.

Laureaci w poszczególnych kategoriach otrzymują okolicznościową statuetkę, dyplom oraz 30 tysięcy złotych, a laureat Nagrody „Dzieło Życia” 40 tysięcy złotych. Nominowanym zaś wręczone zostaną imienne medale okolicznościowe oraz nagrody pieniężne w wysokości 10 tysięcy złotych.

Wyboru nominowanych i laureatów dokonują kapituły, które powoływane są przez przewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego w porozumieniu z marszałkiem województwa mazowieckiego. W skład kapituły literackiej wchodzą: Marek Wawrzkiewicz – przewodniczący, Krzysztof Mrowcewicz, Agnieszka Papieska, Jan Rejczak i Tomasz Wójcik.

Z kandydowania do tegorocznej nagrody zrezygnował Andrzej Stasiuk. Jak poinformowała Monika Sznajderman, szefowa Wydawnictwa Czarne, a prywatnie żona i menadżerka pisarza, powodem takiej decyzji był skład kapituły wybierającej laureata w dziedzinie literatury. „W jury zasiadają (…) ludzie PIS-u, 'Nowego Napisu’ i Kościoła. To my podziękujemy” – napisała.

[am]

Tematy: , , , , , , , ,

Kategoria: newsy