Marcin Sendecki laureatem Nagrody im. Wisławy Szymborskiej 2017

11 czerwca 2017


W sobotę 10 czerwca podczas uroczystej gali w Krakowie ogłoszono nazwisko tegorocznego laureata Nagrody im. Wisławy Szymborskiej. Kapituła pod przewodnictwem Joanny Orskiej zdecydowała się przyznać nagrodę w wysokości 100 000 złotych Marcinowi Sendeckiemu za tom „W” (wyd. Biuro Literackie). Nagrodzony poeta otrzymał także statuetkę projektu Terenu Prywatnego.

„Nagradzając Marcina Sendeckiego, kapituła nagrody pragnie podkreślić funkcję języka poetyckiego, który służy nie tylko do zapisu pewnych doświadczeń, ale też do ich transformowania, przekuwania w formę bardziej skomplikowaną, mniej jednoznaczną. Sendecki potrafi uprościć język i wzbogaca wiersz” – powiedziała sekretarz Nagrody im. Wisławy Szymborskiej, Paulina Małochleb. „Poezja Sendeckiego wywodzi się z ducha awangardy, słychać w niej dzisiaj odległe echo fascynacji poetami amerykańskimi, których poeta czytał i tłumaczył w czasach 'brulionu’. Stąd właśnie wywodzi się głębokie osadzenie w życiu prywatnym poety, widoczne w większości tekstów. Niektórzy usłyszą w jego poezji wyrazisty, mocny rytm, rytm wywodzący się albo z tradycji romantycznej albo z tradycji – zaskakująco – młodopolskiej. Niektórzy podkreślają rolę 'W’ – bo Sendecki wciąga nas w poezję, w wiersz, w pamięć. Potrafi mówić wprost i unikać dosłowności czy automatyzmu. Niektórzy zarzucają Sendeckiemu skrótowość, nadmierną kondensację – tymczasem 'W’ powinniśmy czytać jako poemat – to nie jest zbiór wierszy przypadkowych, zebranych w tomie dlatego, że powstały w ciągu ostatnich kilku latach. To jest bardzo precyzyjna robota poetycka, każdy wiersz ma tu swoje miejsce, kieruje ku kolejnemu”.

Jak podkreśliła podczas laudacji przewodnicząca kapituły, Joanna Orska, choć autorowi wręczono Nagrodę im. Wisławy Szymborskiej, za jego książką stoi inna kobieta. „Kobietą, której obecność można wyczuć szczególnie mocno, jest oczywiście Krystyna Miłobędzka. Sam bohater naszego wieczoru nazwał ją kiedyś z wdzięcznością 'królową poezji’. Zobaczymy ją w krótkich, skoncentrowanych tekstach na zupełnie inny sposób – bo w 'W’ inny człowiek, zamieszkujący inną przestrzeń, wpisuje swoją intymność, codzienność, w wers – rządzący się własnym, pełnym sensu rytmem. Tak jak u Miłobędzkiej o wartości wiersza decyduje nasz udział w poetyckim procesie budowania, konstruowania świata ze słów, tak też Sendecki włącza nas 'W’ – w świadkowanie temu, jak świat zanika i rozmazuje się w pamięci ledwo trzymającej się wersu, porządkującego pomysłu, znanego cytatu czy szlagieru, powracającego nagle, niczym z dalekiej podróży” – zauważyła Orska.

Przewodnicząca Kapituły Nagrody im. Wisławy Szymborskiej dodała: „Rytm zdań Sendeckiego, w których zamknięte zostają urwane, błyskające w świetle wiersza, jak w błysku flesza, obrazki, stanowi(…) wysiłek upamiętnienia, czego to nie było pewnego razu w Warszawie. (…) W 'W’ Sendecki nie tylko opowiada o swojej Warszawie; pyta także, jakie znaczenie może mieć dla nas książka z wierszami. Trochę na to pytanie odpowiada, by nie zostawić nas całkiem z niczym wobec zdań ściszonych, krótkich, przypominających bardzo małe organizmy. Rzucamy się do nich w pogoni za znaczeniem i odsuwamy z pewną irytacją. Sensy bowiem rozbiegają się, rozpływają, nie trzymają się słów – albo trzymają się ich na tyle dyskretnie, że wydaje się to nie mieć znaczenia. I tak zostajemy – z lupą w ręku czy też szkłem w oku – wobec bieli irytującego zapominania”.

Urodzony w 1967 roku w Gdańsku Marcin Sendecki to poeta, dziennikarz, krytyk literacki, związany m. in. z „bruLionem”, „Przekrojem” i „Gazetą Wyborczą”. Debiutował w roku 1992 tomem „Z wysokości”. Opublikował kilkanaście książek poetyckich. Czterokrotnie nominowany był do Nagrody Poetyckiej Silesius (2009, 2010, 2011, 2012), laureatem tejże został w 2015 roku.

Sendecki jest jedynym tegorocznym twórcą wyróżnionym Nagrodą im. Wisławy Szymborskiej. Kapituła zdecydowała się nie przyznać nagrody poecie zagranicznemu za tom przełożony na język polski z uwagi na małą ilość nadesłanych zgłoszeń w tej kategorii. Gala wręczenia nagrody odbyła się w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie podczas Festiwalu Miłosza. Uroczystość poprowadziła krakowska aktorka Ewa Kaim, a zakończył koncert zespołu Stubbornly Absent materiałem z nowej płyty „Commemoration – A Tribute to Wisława Szymborska”, zawierającej interpretacje wierszy Szymborskiej w przekładzie na język angielski.

Nagroda im. Wisławy Szymborskiej przyznawana jest od 2013 roku. Laureatami I edycji byli Krystyna Dąbrowska za tom „Białe krzesła” i Łukasz Jarosz za tom „Pełna krew”, w II edycji nagrodzona została Julia Hartwig za tom „Zapisane”, w III edycji wyróżnienie otrzymali Jacek Podsiadło za tom „Przez sen” oraz Roman Honet za tom „świat był mój”, w 2016 laureatami nagrody zostali Jakub Kornhauser za tom „Drożdżownia” oraz Uroš Zupan za tom „Niespieszna żegluga” (oraz tłumacze tego tomu na język polski: Katarzyna Šalamun-Biedrzycka oraz Miłosz Biedrzycki).

fot. Kuba Ociepa

Tematy: , , ,

Kategoria: newsy