Literacki rok w cieniu apokalipsy. Ogłoszono nominacje do Nagrody im. Witolda Gombrowicza 2024

1 lipca 2024

Iwona Bassa, Grzegorz Bogdał, Katarzyna Groniec, Barbara Klicka i Aleksandra Tarnowska to autorzy nominowani w tym roku do Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza, przyznawanej za debiut literacki. Nazwiska nominowanych ogłosiła w Paryżu Rita Gombrowicz, wdowa po pisarzu.

Ustanowiona przez radomski samorząd nagroda wręczana jest za debiut, rozumiany jako pierwsza lub druga książka danego autora, napisana prozą artystyczną w języku polskim. W tegorocznej edycji zgłoszonych zostało 80 książek.

„Każdego roku mamy poczucie, że nadsyłane książki przynoszą podobną aurę, że mówią coś o stanie czasu w którym żyjemy. Czasami to były książki o dzieciństwie, czasami o różnych ważnych polskich kłopotach. W tym roku miałam poczucie, że czytam książki generalnie rzecz biorąc bardzo smutne. W każdej z nich pojawił się cień, który ja bym nazwała cieniem apokalipsy. To nie były książki dosłownie o końcu świata. Żadna z nich nie jest o tym dosłownie. Ale wiele książek pokazuje wyczerpywanie się. Wyczerpywanie się natury, wyczerpywanie się relacji ludzkich, czasami znużenie polityczne czy społeczne. To w tym roku było bardzo dominujące” – mówi prof. Ewa Graczyk, która po śmierci Jerzego Jarzębskiego zgodziła się poprowadzić prace kapituły.

Nominacje do Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza w 2024 roku otrzymali:

  1. Iwona Bassa „Głodni” (wyd. Biuro Literackie),
  2. Grzegorz Bogdał „Idzie tu wielki chłopak” (wyd. Czarne),
  3. Katarzyna Groniec za „Kundle” (wyd. Nisza),
  4. Barbara Klicka „Reneta” (wyd. W.A.B.),
  5. Aleksandra Tarnowska „Wniebogłos” (wyd. ArtRage).

Od początku istnienia nagrody zgłoszenia oceniała kapituła w składzie: Jerzy Jarzębski, Ewa Graczyk, Anna Kałuża, Zofia Król, Zbigniew Kruszyński, Józef Olejniczak, Justyna Sobolewska oraz Tomasz Tyczyński (sekretarz). W takim składzie kapituła zaczęła też pracę w tej edycji, ale kończy bez zmarłego w lutym profesora Jerzego Jarzębskiego, współpomysłodawcy nagrody i wieloletniego przewodniczącego jury.

Tegoroczna edycja Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza wpisuje się w cykl wydarzeń organizowanych w ramach obchodów ustanowionego przez Senat RP Roku Gombrowiczowskiego. Spotkania, rozmowy i konferencje odbywają się w Polsce i we Francji, w której pisarz spędził ostatnie lata życia. W Instytucie Biblioteka Polska w Paryżu zorganizowana została debata poświęcona nagrodom literackim, w której wzięli udział członkowie kapituły Nagrody Gombrowicza. Jednocześnie tam właśnie, w Bibliotece Polskiej, kapituła wybrała piątkę nominowanych. Ich nazwiska ogłosiła Rita Gombrowicz, wdowa po pisarzu. „Niech zwycięży najlepszy. A ja ogromnie się cieszę, że ta nagroda przyznawana jest corocznie” – powiedziała. Tam też Rita Gombrowicz została uhonorowana Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Nagroda wręczona zostanie podczas festiwalu „Opętani Literaturą”, który we wrześniu odbywa się we Wsoli i Radomiu. Laureat otrzymuje 40 tysięcy złotych. Od kilku edycji kapituła wskazuje też osobę, która w ramach rezydencji literackiej spędza miesiąc w Vence na południu Francji. Nagrodę finansową otrzymują również nominowani.

Obrady kapituły w Paryżu (fot. Robert Utkowski/Muzeum Witolda Gombrowicza)

Organizatorami nagrody są prezydent Radomia oraz Muzeum Witolda Gombrowicza. Honorowy patronat sprawuje Rita Gombrowicz. Mecenasami nagrody są Jarosław Krzyżanowski i Zakłady Automatyki Kombud S.A., a partnerem głównym Unidevelopment S.A. Partnerem strategicznym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Nagroda przyznawana jest pod patronatem Booklips.pl.

[am]
fot. główna: Robert Utkowski/Muzeum Witolda Gombrowicza

Tematy: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Kategoria: newsy