Irański sąd karze drobnych przestępców nakazem kupna i przeczytania kilku książek

12 września 2015

ksiazki-zamiast-wiezienia
Sędzia Qasem Naqizadeh, przewodniczący sądu w północno-wschodniej części miasta Gonbad-e Kavus (Iran) znalazł sposób, aby młodociani i drobni przestępcy nie trafiali od razu do więzienia, co odbiłoby się niekorzystnie na całym ich późniejszym życiu. Wymierza im karę kupna i przeczytania kilku książek.

Niedawno przyjęta w Iranie ustawa pozwala sędziom w niektórych przypadkach stosować inne kary niż skazywanie na więzienie. Sędzia Qasem Naqizadeh uznał, że wykorzysta nowe prawo przy wydawaniu wyroków na drobnych przestępcach, młodzieży i tych, którzy wcześniej nie byli karani. Dzięki temu osoby takie i ich rodziny unikną nieodwracalnych fizycznych i psychicznych szkód, jakie mógłby wywrzeć na nich wszystkich pobyt osadzonego w więzieniu.

Skazani muszą kupić i przeczytać pięć książek, a następnie napisać streszczenie, które należy przedstawić sędziemu. Książki po przeczytaniu mają zostać przekazane do miejscowego więzienia. Zdaniem sędziego kara ma wymiar edukacyjny, ale też duchowy. Przestępcy nie kupują bowiem dowolnych książek, lecz tytuły wskazane przez sąd. Książki zostały dobrane tak, żeby mogli z nich korzystać później także wszyscy więźniowie, niezależnie od ich poziomu umiejętności czytania i pisania, wiedzy czy wieku. Jak mówi sędzia, na liście lektur są pozycje, które napisano w prosty sposób, ale też bardziej wymagające, naukowe publikacje. Skoro sędzia wskazał wymiar duchowy kary, to zgodnie z dominującą w Iranie religią, wśród lektur nie mogło też zabraknąć hadisów (zbioru wypowiedzi Mahometa i dotyczących go przekazów).

Kara niesie również dodatkową korzyść dla osób przebywających w więzieniach, gdzie trafiają przeczytane książki. Okazuje się, że dzięki czytaniu rzadziej dochodzi między więźniami do walk.

[am]
fot. Jon Wiley/Filckr
źródło: BBC

Tematy: , , ,

Kategoria: newsy