Gdańsk po raz szósty nagrodzi tłumaczy. Rozpoczęto nabór zgłoszeń do Nagrody za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego

5 lipca 2024

Ogłoszono nabór zgłoszeń do Nagrody za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego. Podczas każdej edycji osobno honoruje się autora lub autorkę najlepszego przekładu nowości wydawniczej oraz wyróżnia wybitnego tłumacza za całokształt twórczości translatorskiej. Nabór zgłoszeń trwa do 30 listopada 2024 roku.

Do nagrody przyznawanej za całokształt twórczości zgłaszać można tłumaczy o uznanym dorobku. W przypadku tych zgłoszeń data publikacji dzieł przełożonych przez kandydata nie jest istotna. To wyróżnienie przyznawane indywidualne, czyli w każdej edycji otrzymuje je jedna osoba.

Jeśli chodzi o nagrodę za przekład książki (lub cyklu książkowego), zgłoszenia powinny dotyczyć pozycji, które na polskim rynku wydawniczym ukazały się między 1 grudnia 2022 roku a 30 listopada 2024 roku, przy czym wznowienia nie są brane pod uwagę. W tej kategorii przyjmowane są zgłoszenia tłumaczy pracujących indywidualnie oraz w zespołach.

Kandydatury mogą zgłaszać wydawnictwa, instytucje kultury, szkoły wyższe, media o charakterze literackim, stowarzyszenia i związki twórcze, pisarze, literaturoznawcy, krytycy literaccy, tłumacze, członkowie kapituły nagrody, a także inne osoby prawne i fizyczne. Każdy może przysłać dowolną liczbę zgłoszeń. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko kandydata lub kandydatów wraz z uzasadnieniem oraz opisem dokonań zgłaszanej osoby, informacje o osobie zgłaszającej oraz egzemplarze książki lub książek.

Kompletne zgłoszenia należy przesłać do biura nagrody mieszczącego się w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku. Można to zrobić mailowo na adres: nagrodadlatlumacza@ikm.gda.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Instytut Kultury Miejskiej, Targ Rakowy 11, 80-806 Gdańsk (z dopiskiem „Zgłoszenie do Nagrody Translatorskiej”).

Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego ma być wyrazem uznania dla maestrii tłumaczy literatury pięknej. Przyznawana jest w trybie dwuletnim żyjącym autorom lub autorkom przekładów. Laureaci otrzymują statuetkę oraz 50 tysięcy złotych (za całokształt) lub 30 tysięcy złotych (za przekład książki). Najbliższa uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się w kwietniu 2025 roku, podczas Gdańskich Spotkań Literackich „Odnalezione w tłumaczeniu”.

W 2023 roku Nagrodę im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego za całokształt otrzymał Ireneusz Kania, natomiast René Koelblen i Stanisław Waszak docenieni zostali za przekład „Zniknięcia” Georges’a Pereca.

Harmonogram nagrody można znaleźć tutaj, regulamin nagrody tutaj, a formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych, który trzeba załączyć do zgłoszenia, udostępniono tutaj.

[am]

Tematy: , , , , ,

Kategoria: newsy