banner ad

Gdańsk będzie się ubiegał o tytuł Miasta Literatury UNESCO

8 stycznia 2022

Gdańsk został zaproszony do aplikowania do sieci Miast Literatury UNESCO. Starania o tytuł, który w Polsce posiadają już Kraków i Wrocław, zapowiedziano na 2023 rok. Osobą odpowiedzialną za to zadanie został Marcin Hamkało, prezes i redaktor Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, wieloletni dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania we Wrocławiu.

„Upowszechnianie czytelnictwa w naszym mieście jest jednym z najważniejszych zadań kulturalnych Gdańska. Czytanie rozwija wrażliwość, ale i buduje bardziej zaangażowane, lepiej wykształcone społeczeństwo. W konsekwencji umiejętność obcowania z literaturą wpływa na poprawę jakości wielu obszarów życia” – powiedziała Barbara Frydrych, dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury. „Dlatego tak ucieszyło nas zaproszenie do aplikowania do sieci Miast Kreatywnych UNESCO w dziedzinie literatury, które otrzymaliśmy z Wilna i zauważenie czytelniczej aktywności Gdańska. Wspieranie literatury w Gdańsku już się dzieje, a teraz ma szanse także zostać osadzone w ramach międzynarodowej sieci” – dodała.

Program Sieci Miast Kreatywnych UNESCO został utworzony w 2004 roku, aby wspierać współpracę miast, które uznają kreatywność i rozwój przemysłów kulturalnych jako strategiczny czynnik zrównoważonego rozwoju. Celem programu jest zwiększenie świadomości społecznej na temat znaczenia kultury i jej potencjału w różnych dziedzinach życia społecznego, sprzyjanie powstawaniu innowacyjnych centrów kreatywności, dóbr oraz usług kulturalnych, a także zwiększanie dostępu i uczestnictwa w kulturze. Przyłączając się do Sieci, miasta potwierdzają swoje zobowiązanie do rozwijania partnerstwa, promowania kreatywności, dzielenia się najlepszymi praktykami i wzmacniania uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym.

Sieć Miast Kreatywnych UNESCO obejmuje siedem dziedzin: literaturę, muzykę, film, rzemiosło artystyczne i sztukę ludową, wzornictwo, gastronomię oraz sztukę mediów. Do Sieci Miast Literatury UNESCO należy 39 miast z całego świata, w tym dwa z Polski: Kraków i Wrocław. Teraz szansę na dołączenie do tego grona ma Gdańsk.

Władze miasta liczą, że wiążący się z przynależnością do Sieci rozwój sektora kreatywnego może wpłynąć na turystyczną atrakcyjność Gdańska. Dla mieszkańców to z kolei możliwość identyfikacji z literacka stroną miasta, a także udziału w wydarzeniach literackich skierowanych do rozmaitych odbiorców, w tym grup marginalizowanych.

O tytuł Miasta Literatury UNESCO Gdańsk postara się w 2023 roku. Do tego zadania ustanowiono Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdańska ds. programu Gdańsk Miasto Literatury. Został nim Marcin Hamkało. Zajmie się on koordynowaniem procesu aplikacji do Sieci, ale też inicjowaniem, koordynowaniem, monitorowaniem i popularyzowaniem działań upowszechniających czytelnictwo oraz wspierających twórczość literacką w mieście.

Marcin Hamkało doświadczenie zdobywał jako menadżer kultury, nauczyciel akademicki, poeta i literaturoznawca. Wykładał na Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Od wielu lat zajmuje się zarządzaniem kulturą m.in. jako dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania (do 2006 roku), dyrektor Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu (2015-2021) oraz prezes i redaktor Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego.

[am]

Tematy: , ,

Kategoria: newsy