Dziś mija 91. rocznica urodzin Zbigniewa Herberta. Poetę wspominano wczoraj w Pałacu Rzeczypospolitej

29 października 2015

91-rocznica-herberta-1
Wczoraj, 28 października, w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie poświęcone twórczości Zbigniewa Herberta. W wieczorze uczestniczyli Adam Zagajewski, poeta i przyjaciel Zbigniewa Herberta, oraz znawca jego twórczości, amerykański poeta Edward Hirsch. Agata Kulesza przeczytała wybrane na tę okazję przez Katarzynę Herbert wiersze poety.

W pałacu, który jest siedzibą Biblioteki Narodowej w Warszawie po raz kolejny spotkali się miłośnicy twórczości Zbigniewa Herberta, jego rodzina i przyjaciele. Wspólnie świętowali 91. rocznicę urodzin poety, jednego z największych pisarzy XX wieku. Przypominali jego wiersze, a także rozmawiali o Panu Cogito, często uważanym za poetyckie alter ego Herberta. Wydarzenie, które odbyło się w przeddzień rocznicy urodzin poety, było inicjatywą Fundacji im. Zbigniewa Herberta i Biblioteki Narodowej, w której zbiorach znajduje się archiwum Zbigniewa Herberta.

„Bardzo się cieszę, że twórczość mojego męża jest żywo odbierana przez czytelników, i że tak dużo osób przyszło na dzisiejszą uroczystość. Szczególnie wzrusza mnie obecność ludzi młodych, niezmiernie wrażliwych na przesłanie zawarte w poezji Herberta, które w swoim uniwersalizmie jest nieustannie aktualne mimo tego, że świat wokół nas tak szybko się zmienia” – powiedziała Katarzyna Herbert, wdowa po poecie.

Podczas wieczoru goście wysłuchali wierszy Zbigniewa Herberta odczytanych przez znaną aktorkę, Agatę Kuleszę. Postać poety oraz jego twórczość przypomnieli Edward Hirsch, amerykański poeta, eseista i krytyk literacki, juror Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Zbigniewa Herberta oraz Adam Zagajewski, przyjaciel Herberta, poeta i eseista, laureat wielu prestiżowych nagród literackich.

91-rocznica-herberta-2

Centralnym punktem spotkania była rozmowa Edwarda Hirscha i Adama Zagajewskiego na temat stworzonej przez Herberta postaci Pana Cogito. Poeci zaprezentowali również swoje najnowsze wiersze z tomików „Pieśń Trubadura” (E. Hirsch) oraz „Asymetria” (A. Zagajewski).

„Postać pana Cogito, ironicznego, mądrego komentatora naszego życia, jest jedną z najciekawszych kreacji poezji nie tylko polskiej, ale i światowej. Rozmowa o panu Cogito z wybitnym amerykańskim poetą, Edwardem Hirschem, była ogromną przyjemnością ? mam nadzieję, że także i dla publiczności” – powiedział Adam Zagajewski.

„Idea uroczystych obchodów kolejnej rocznicy urodzin Zbigniewa Herberta spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony zaproszonych na wydarzenie gości. To świadczy, że poezja Herberta jest nadal żywa, chętnie słuchana i czytana” – podkreśla Maria Dzieduszycka, prezes Fundacji im. Zbigniewa Herberta. „Coroczne spotkania w rocznicę urodzin Herberta są również okazją do zaprezentowania twórczości współczesnych poetów, gdyż zależy nam na szerszym promowaniu czytelnictwa poezji; szczególnie tak wybitnej, jak twórczość Hirscha i Zagajewskiego”.

Podczas wieczoru wręczone zostały sponsorom fundacji pamiątkowe rysunki Zbigniewa Herberta wykonane na kamieniu litograficznym przez profesora Błażeja Ostoję Lniskiego.

91-rocznica-herberta-3

fot. Fundacja im. Zbigniewa Herberta

Tematy: , , , , ,

Kategoria: newsy