Bator, Karpińska i Bratkowski z nominacjami do Nagrody Norwida w kategorii „literatura”. Józef Hen laureatem Nagrody „Dzieło Życia”

22 czerwca 2021

W tym roku zbiegły się dwa ważne jubileusze – 200. rocznica urodzin Cypriana Norwida i 20-lecie Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida. Znamy już nazwiska nominowanych do najnowszej edycji tego wyróżnienia oraz laureata Nagrody „Dzieło Życia”.

Jak podkreślił Tomasz Miłkowski, członek Kapituły Nagrody „Dzieło Życia”, fantastycznych propozycji do Nagrody „Dzieło Życia” było dużo, ale wybór laureata nastąpił jednogłośnie. Statuetkę, przyznawaną za całokształt twórczości, odbierze w tym roku Józef Hen – autor ponad 30 książek, 32 scenariuszy filmowych i teatralnych oraz 4 seriali telewizyjnych.

„Wybitny pisarz, nestor polskiego pisarstwa, obecny w naszej kulturze literackiej od roku 1947. To są potężne czasy, potężny okres życia i wiele pokoleń towarzyszyło jego pisarstwu, a on tym pokoleniom. Do dzisiaj bardzo aktywny jako pisarz, we wszystkich dziedzinach właściwie, od noweli przez powieści, utwory biograficzne, m.in. o Tadeuszu Boyu, Stanisławie Auguście. Mnóstwo tego napisał, nie mówiąc już o dramatach, scenariuszach filmowych, a nawet felietonach. Jest to pisarz wszechstronny, niesłychanie wrażliwy i ciągle, jak powiedział członek Kapituły Marek Wawrzkiewicz, coraz lepiej pisze. Jesteśmy zachwyceni, że tę nagrodę możemy w tak godne ręce przekazać” – skomentował Miłkowski.

W kategorii „literatura” nominację do nagrody otrzymała pisarka Joanna Bator za powieść „Gorzko, gorzko” (SIW Znak) opowiadającą o kobiecie, która chce poskładać w jedną, spójną całość strzępki historii swojej rodziny, by poznać własne korzenie. Jurorzy docenili również książkę „Mieszkam w domu, w którym wszyscy umarli” (Wielka Litera), w której znany krytyk literacki Piotr Bratkowski sięga do własnej biografii, żeby rozprawić się z demonami polskiej historii – przede wszystkim z antysemityzmem. Nominację otrzymała też debiutantka Maria Karpińska za zbiór opowiadań „Żywopłoty” (Wydawnictwo W.A.B.), w których bohaterami są z pozoru szarzy, prości ludzie, mający podobne do naszych tęsknoty i pragnienia.

Nagroda im Cypriana Kamila Norwida ustanowiona została 29 października 2001 roku przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. Przyznawana jest corocznie artystom tworzącym na Mazowszu w czterech kategoriach: „literatura”, „muzyka”, „sztuki plastyczne” i „teatr” za wybitne dzieło bądź kreację powstałe w roku poprzedzającym. Od 2005 roku przyznaje się również Nagrodę specjalną „Dzieło życia” za całokształt twórczości artyście tworzącemu na obszarze województwa mazowieckiego.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać ogólnopolskie związki twórcze lub ich oddziały, uczelnie wyższe, instytucje kultury, wydawnictwa i redakcje, twórcy indywidualni, a także członkowie kapituł. W przypadku Nagrody „Dzieło życia” kandydatów zgłaszają także mieszkańcy województwa mazowieckiego.

Wyboru nominowanych i laureatów dokonują kapituły, które powoływane są przez przewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, w porozumieniu z marszałkiem województwa mazowieckiego. W ich skład wchodzą wybitni twórcy, teoretycy i krytycy sztuki, autorytety świata sztuki w poszczególnych dziedzinach, przedstawiciele warszawskich oddziałów ogólnopolskich stowarzyszeń twórczych oraz radni województwa mazowieckiego z Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kapituły wyłaniają po trzech nominowanych, a następnie spośród nich po jednym laureacie z każdej z dziedzin sztuki. W przypadku Nagrody „Dzieło życia” kapituła wyłania tylko laureata. Wręczenie nagród odbywa się podczas uroczystej gali, organizowanej z okazji rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida, przypadającej 24 września.

Laureaci poszczególnych kategorii otrzymują okolicznościową statuetkę, dyplom oraz 25 tysięcy złotych, a laureat Nagrody „Dzieło Życia” – 30 tysięcy złotych. Nominowani do nagrody otrzymują imienny medal okolicznościowy oraz nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych.

[am]

Tematy: , , , , , , , , ,

Kategoria: newsy