banner ad

90 książek polskich prozaików ubiega się o Nagrodę Literacką im. Witolda Gombrowicza

21 lutego 2017


Organizatorzy Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza ogłosili tytuły książek, które będą ubiegać się o tegoroczny laur oraz czek na sumę 40 tysięcy złotych. Nazwiska pięciorga nominowanych zostaną ogłoszone w czerwcu. Zwycięzcę poznamy na początku września.

Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza przyznawana jest od 2016 roku za debiut, określony jako pierwsza lub druga książka danego autora, napisana prozą artystyczną w języku polskim. Kapituła przyjęła taką szeroką definicję debiutu, by dać szansę także tym autorom, którzy wydając swoją pierwszą książkę, popełnili swoisty falstart. Historia literatury zna przypadki, gdy właściwym, wartościowym debiutem była druga książka, zaś o pierwszej i krytyka, i sam autor szybko zapominali. Zdarza się i tak, że nieudany, przedwczesny debiut zamyka drogę do literackiego sukcesu kolejnym, znacznie lepszym i ważniejszym książkom. Takich sytuacji chciano uniknąć i stąd poszerzone, podwójne oko sieci, którą kapituła wyławiać ma najwartościowsze nowe zjawiska w polskiej prozie.

W drugiej edycji konkursu biorą udział książki wydane w 2016 roku. Na adres organizatorów spłynęło 90 zgłoszeń. To o 25 zgłoszeń więcej niż w roku ubiegłym. Zdaniem sekretarza kapituły, Tomasza Tyczyńskiego, takie zainteresowanie istniejącym zaledwie od roku wyróżnieniem to dowód, że przyjęło się ona w środowisku literackim oraz wydawniczym. „W tej edycji wiele zgłoszeń pochodzi od dużych wydawnictw, ale sporą część stanowią pozycje wydane własnym sumptem lub przez małe wydawnictwa” – powiedział.

Tyczyński podkreślił, że autorzy zgłoszonych książek – choć debiutują jako prozaicy – są w różnym wieku. „Z jednej strony mamy debiut będący pokłosiem zajęć w 'szkole pisania’. Z drugiej pierwsze książki sześćdziesięciolatków” – wyjawił.

O wyborze najlepszych książek zdecyduje kapituła, której przewodniczy krytyk i historyk literatury, znawca twórczości Gombrowicza prof. Jerzy Jarzębski. W jej skład wchodzą: prof. Ewa Graczyk z Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Józef Olejniczak z Uniwersytetu Śląskiego; krytyczka literacka i dziennikarka „Polityki” Justyna Sobolewska; badaczka literatury z Uniwersytetu Śląskiego Anna Kałuża; redaktor naczelna portalu kulturalnego „dwutygodnik.com” Zofia Król oraz pisarz i laureat nagród literackich Zbigniew Kruszyński.

W czerwcu kapituła wybierze i ogłosi nazwiska pięciu autorów nominowanych do nagrody. Rozstrzygnięcie nastąpi na początku wrześniu 2017 roku. Wybór laureata poprzedzi festiwal literacki.

Nagrodę Literacką im. Witolda Gombrowicza ustanowił w 2015 roku samorząd Radomia. Nagroda po raz pierwszy przyznana została we wrześniu ubiegłego roku. Laureatami zostali: Weronika Murek – autorka książki „Uprawa roślin południowych metodą Miczurina” oraz Maciej Hen – za powieść „Solfatara”.

fot. Nagroda im. Witolda Gombrowicza

Tematy: , , , , ,

Kategoria: newsy