82% Rosjan popiera cenzurowanie literatury i innych form sztuki

9 maja 2015

cenzura-w-rosji-popierana
Fundacja Badania Opinii Publicznej w Rosji opublikowała wyniki ankiety, z której wynika, że aż 82 procent Rosjan uważa, że państwo powinno cenzurować literaturę, a także inne formy sztuki, jak filmy i przedstawienia teatralne, jeśli zawierają wulgarne, niemoralne lub szkodliwe treści.

Respondenci, którzy opowiadali się za państwową kontrolą, często stwierdzali, że jest ona konieczna, aby zapobiec szkodliwym skutkom, jakie tego typu dzieła mogą wywrzeć na społeczeństwie.

Interwencji w treść wypowiedzi artystycznej nie popiera jedynie 14 procent Rosjan. Z kolei 56 procent uważa, że wprawdzie cenzura jest potrzebna, to jednak zakazywanie spektakli teatralnych, filmów i innych dzieł sztuki jest nie do przyjęcia. Jednocześnie 39 procent respondentów stwierdziło, że stosowanie takich metod jest dopuszczalne.

Ankietę przeprowadzono pod koniec kwietnia na grupie 1000 dorosłych Rosjan. W mediach zachodnich padają głosy powątpiewające w rzetelność badania, bowiem wykonała je instytucja podlegająca pod państwo, a te spotkało się ostatnio z licznymi głosami krytyki za usunięcie z moskiewskich księgarń „Mausa” oraz innych publikacji zawierających swastykę na okładce, a także niedopuszczenie do emisji thrillera „System” („Ofiara 44”) opartego na powieści Toma Roba Smitha (Ministerstwo Kultury ostatecznie przyznało filmowi kategorię „powyżej 18 lat” i nakazało zagłuszyć szkodliwe treści sygnałami dźwiękowymi). Uważa się więc, że celem ankiety mogło być udowodnienie, że cenzura w Rosji posiada przyzwolenie społeczne. Jednak równie prawdopodobna wydaje się też opcja, że faktycznie tak jest.

[am]
źródło: Interfax
fot. Josean Prado

Tematy: , , ,

Kategoria: newsy