660 milionów na walkę z niskim poziomem czytelnictwa w Polsce

7 października 2015

program-rozwoju-czytelnictwa-2016-2020
Rząd kontynuuje walkę z niskim poziomem czytelnictwa w Polsce. Przyjęto właśnie „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016-2020. Zakup nowości do bibliotek, modernizacja lub budowa placówek bibliotecznych oraz wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży ? to główne założenia programu, na który przeznaczone zostanie 660 milionów złotych (435 milionów z budżetu państwa oraz 231 milionów z budżetów samorządów).

Program jest odpowiedzią na niski poziom czytelnictwa w kraju i sposobem zapobiegania tej negatywnej tendencji poprzez stwarzanie warunków dla jego wzrostu. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi w 2014 roku przez Bibliotekę Narodową odsetek ludzi dorosłych (powyżej 15 roku życia) czytających w Polsce książki jest niski, plasuje się na poziomie 11 procent. Jest to wynik taki sam jak dwa lata wcześniej. Badania pokazują również, iż odsetek czytelników maleje wraz z wiekiem, co wyraźnie wskazuje na tendencję, iż pomimo zdobywania kolejnych doświadczeń życiowych Polacy nie rozwijają w sobie nawyku czytania.

Program skupi się na podniesieniu standardów infrastrukturalnych i zaktywizowaniu bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych, które są ważnym źródłem książek dla czytelników, a ich działalność ma bezpośredni wpływ na poziom czytelnictwa. Jego realizacja pozwoli maksymalnie ułatwić potencjalnym czytelnikom dostęp do książek ? dzięki wzbogacaniu i urozmaicaniu księgozbiorów bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych. Kolejnym celem programu jest stworzenie sieci zmodernizowanych i nowoczesnych (a przez to odpowiadających na potrzeby współczesnych użytkowników) bibliotek publicznych w gminach wiejskich, wiejsko-miejskich i miejskich do 50 tys. mieszkańców.

„Mówimy o zmianie przede wszystkim ilościowej i jakościowej działań prowadzonych od lat. Po pierwsze przez pierwszy okres nie dotyczyły one bibliotek szkolnych, po drugie opierały się na słabszej bazie finansowej i nie tak gwarantowanej, jak będzie się to teraz działo” ? powiedziała Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska podczas wspólnej konferencji prasowej z minister edukacji Joanną Kluzik-Rostkowską.

Jednym z priorytetów nową przyjętego programy jest promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Jak przekonują przedstawiciele rządu, każdy uczeń powinien mieć łatwy dostęp do książek, które go zainteresują i zainspirują do sięgnięcia po kolejne pozycje, a w efekcie stworzą nawyk czytania i czerpania z tego satysfakcji. Dlatego do bibliotek szkolnych trafią książki nie będące podręcznikami, ale takie, którymi uczniowie są autentycznie zainteresowani, bliskie ich doświadczeniom w poznawaniu i rozumieniu współczesnego świata. Popularyzowane będzie czytelnictwo wśród uczniów także w trakcie ferii letnich i zimowych, co powinno pogłębiać w nich nawyk czytania i podtrzymywać zainteresowanie tą aktywnością.

fot. Don McCullough

Tematy: , , , , ,

Kategoria: newsy