banner ad

Rzadkie akwaforty Henriego Matisse’a do „Ulissesa” Jamesa Joyce’a

20 czerwca 2012

W 1935 roku amerykański wydawca George Macey zaoferował wielkiemu Henriemu Matisse’owi sumę pięciu tysięcy dolarów, aby stworzył do pierwszego ilustrowanego wydania „Ulyssesa” tyle akwafort, na ile powyższa kwota by pozwoliła. Malarz zdecydował się zrealizować 26 całostronicowych ilustracji, opartych na sześciu motywach z „Odysei” Homera, poemacie, do którego Joyce odwoływał się w swym najsłynniejszym dziele. Ilustrowana edycja „Ulyssesa” ukazała się w limitowanym nakładzie półtora tysiąca egzemplarzy. Na 250 kopiach swoje podpisy złożyli Joyce i Matisse, na pozostałych sam Matisse. Obecnie cena za egzemplarz z podpisami obydwu artystów wynosi 30 tysięcy dolarów.

Poniżej możecie zobaczyć niektóre z rzadkich akwafort wykonanych przez Henriego Matisse’a do wspomnianego wydania „Ulyssesa” Jamesa Joyce’a.

Tematy: , , , , ,

Kategoria: galeria