W Gdańsku wystawią prequel „Burzy” Williama Szekspira. Sztuka adresowana jest do młodzieży i dorosłych

9 lipca 2024

25 lipca na scenie Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego odbędzie się prapremiera spektaklu „Burza. Prequel” Maliny Prześlugi w reżyserii Joanny Zdrady. Ma to być wielowątkowa opowieść dla młodzieży oraz dorosłych o dojrzewaniu, poszukiwaniu własnej drogi, sile przyjaźni i potrzebie wolności. Spektakl otworzy 28. Festiwal Szekspirowski.

Zgodnie z zapowiedzią, spektakl ma pokazać wydarzenia poprzedzające to, co opisał w swoim dramacie William Szekspir. Fabuła koncentruje się wokół ikonicznych postaci z „Burzy”, które obserwujemy od momentu ich pierwszego pojawienia się na wyspie. To, co w oryginalnym dramacie zamyka się zaledwie w kilku zdaniach, w wersji Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego wysuwa się na pierwszy plan.

„Na etapie pisania tego tekstu dbałam o to, by był to dramat inkluzywny, na wielu poziomach” – mówi Malina Prześluga, scenarzystka spektaklu. „W samej treści sztuki istotne były dla mnie takie wartości jak otwarcie na inność, samoakceptacja, multikulturowość, szacunek dla odmienności obyczajów czy perspektyw, ale zależało mi także na tym, by spektakl był włączający także na poziomie odbiorcy – by nie zamykać się na wąską grupę wiekową, a opowiedzieć historię na tyle interesującą i uniwersalną, by miała szansę dotrzeć do wszystkich, niezależnie od wieku, kompetencji społecznych i backgroundu kulturowego” – dodaje.

Jak informuje Gdański Teatr Szekspirowski, tytułowa „Burza” ma w prequelu wiele wymiarów: generyczny lęk przed obcym, oswajanie się z innością, poszukiwanie swojego miejsca w świecie, bunt wobec zastanej rzeczywistości i związane z tym dylematy. To także historia, która poddaje rewizji naszą relację z naturą – próba dominacji przyrody wyzwala żywioły i powoduje zamęt. Czy bohaterowie odnajdą harmonię w świecie pełnym niesamowitych zwrotów akcji i wszechogarniającej magii – zarówno tej płynąca z potęgi natury, jak i napędzanej siłą pieniądza?

„Bardzo mi zależy, aby produkcja rezonowała wśród młodych ludzi, była z nimi w kontakcie” – mówi Joanna Zdrada, reżyserka spektaklu. „Chcemy zaprosić widza do świata utopii, miejsca, w którym wydarzyć może się wszystko, gdzie można przeżyć wspaniałe emocje i spotkać bliskich nam bohaterów. Nie chcemy nic udawać. Nasza historia dotyka również trudnych tematów: jest o ciszy przed burzą, o burzy hormonów, burzy mózgów, burzy w szklance wody, burzliwym dzieciństwie i burzliwej młodości, ale przede wszystkim o tęczy, która po burzy rozjaśnia niebo” – dodaje.

„Burza. Prequel” ma być jednocześnie opowieścią o współczesnym kolonializmie w różnych jego odsłonach, jak również fantazją na temat kształtu współczesnej utopii. „W polskim teatrze nadal brakuje oferty dla młodzieży powyżej 12. roku życia. Po raz pierwszy Festiwal Szekspirowski otworzy sztuka dla młodzieży” – komentuje Agata Grenda, dyrektorka Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.

[am]

Tematy: , , , ,

Kategoria: teatr