„Świteź” – powstała gra karciana i platforma wiedzy inspirowane „Balladami i romansami” Mickiewicza

18 sierpnia 2022

Jeden z najważniejszy tekstów naszej kultury, „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza, doczekał się realizacji w formie gry karcianej oraz towarzyszącej jej internetowej platformy wiedzy. Gra nie będzie dostępna w sprzedaży. Mogą ją jednak zdobyć szkoły i biblioteki do wykorzystania w edukacji.

„Głównym celem, jaki nam przyświecał była popularyzacja i chęć zainteresowania utworami Adama Mickiewicza osób, które na co dzień niechętnie sięgają po klasykę, za to lubią literaturę fantastyczną i gry. Przełożenie utworu literackiego na inne medium okazało się także szansą na postawienie nowych pytań, interesujących również dla wytrawnych czytelników” – wyjaśnia Iwona Haberny z Agencji Promocyjnej Oko, która odpowiada za koncepcję i realizację projektu.

Za przełożenie „Ballad i romansów” na grę karcianą odpowiedzialni są projektant gier Wojciech Rzadek i prof. Tomasz Majkowski, znawca gier i polonista z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dostosowaniem projektu do realiów szkolnych zajęła się nauczycielka Biserka Čejović.

„Czy wszystkie utwory cyklu można 'zgrywalizować’? Okazuje się, że nie. O ile 'Pani Twardowska’ czy 'Lilie’ to pełne zwrotów i zawirowań opowieści, dostarczające graczom ekscytujących wrażeń, o tyle dzieła o charakterze bardziej lirycznym, z programową 'Romantycznością’ na czele, grywalizacji się nie poddają. Pokornie przyjęliśmy ten fakt do wiadomości i w naszej grze 'rozgrywamy’ dziewięć z czternastu utworów. Natomiast wszystkie omówione zostały na platformie wiedzy” – wyjaśnia Haberny.

W grze karcianej ważną rolę pełnią ilustracje. Twórcom projektu zależało na tym, by odejść od tradycyjnych wyobrażeń, przedstawiających bohaterki „Ballad i romansów” z rozwianym włosem, w zwiewnych koszulach. Zadania znalezienia współczesnej formy graficznej dla dzieła Mickiewicza podjęła się Anna Pałosz. „Na grafikę projektu duży wpływ wywarł folklor pogranicza litewsko-białoruskiego, a więc terenów 'domowych’ Mickiewicza” – dodaje Haberny.

Grze karcianej towarzyszy dostępna dla wszystkich platforma wiedzy, na której można przeczytać o poczuciu tożsamości młodego Mickiewicza (w chwili ukazania się „Ballad i romansów” miał niespełna 24 lata), jego języku i wrażliwości oraz ludziach, którym dedykował swoje utwory. Materiały te, zamieszczone w zakładkach „Mickiewicz” i „Utwór”, przygotował prof. Paweł Bukowiec. Z kolei klikając w grafiki zamieszczone w zakładce „Motywy”, dowiemy się, jakie było Mickiewiczowe wyobrażenie kobiety, mężczyzny, dziecka, winy, kary, wody czy roślin… Jak przekonują twórcy gry i platformy, w wielu wypadkach Mickiewicz może zaskoczyć…

Gra „Świteź” nie trafiła do sprzedaży. Mogą ją zdobyć nauczyciele i bibliotekarze do wykorzystania w pracy z uczniami i czytelnikami. Najpierw będą musieli jednak odbyć szkolenie. Jak dowiedział się Booklips.pl, są jeszcze wolne miejsca i dostępne gry, więc jeśli zgłosi się grupa nauczycieli lub bibliotekarzy, to przedstawiciele Agencji Promocyjnej Oko przyjadą do nich z grami. Kontakt znaleźć można na wspomnianej już platformie wiedzy.

[am]

Tematy: , , , , ,

Kategoria: gry