Nasza Księgarnia

Nasza Księgarnia zajmuje się głównie literaturą dla dzieci i młodzieży. Wydawnictwo powstało w 1921 roku jako spółka akcyjna, będąc tym samym jedną z najstarszych oficyn wydawniczych w Polsce. W okresie międzywojennym przewagę w produkcji wydawniczej stanowiły książki metodyczne dla nauczycieli oraz podręczniki szkolne. Książki dla dzieci stanowiły mniejszy udział w ogólnej produkcji. Do września 1939 r. nakładem NK ukazały się ogółem 454 tytuły. Podczas wojny i okupacji hitlerowskiej, wydawnictwo nie przerwało swej działalności, zmieniła się jedynie forma, przystosowując do warunków pracy konspiracyjnej.

Po wojnie Nasza Księgarnia przekształciła się w spółdzielnię pod nazwą Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia”. Wydawnictwo rozwijało się dynamicznie – Publikowano coraz więcej nowych tytułów, powstała sieć własnych placówek księgarskich w całym kraju, a także własne drukarnie w Warszawie, Piotrkowie i Radomsku. 1 stycznia 1954 roku NK staje się przedsiębiorstwem państwowym.

W latach 1990-1992, na fali przemian ustrojowych i ekonomicznych doszło do likwidacji firmy państwowej i przekształcenia jej w firmę prywatną o statusie prawnym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. We wrześniu 1991 załoga Wydawnictwa poprzez referendum podjęła decyzję o prywatyzacji. Spółka przyjęła nazwę Wydawnictwo „Nasza Księgarnia” i rozpoczęła działalność gospodarczą w grudniu 1992.

Dużą rolę w kształtowaniu planów wydawniczych odgrywają książki przekładowe. Wydawnictwo ma wyłączne prawa do publikacji w języku polskim takich bestsellerów światowych, jak książki Astrid Lindgren, cykl o Muminkach autorstwa Tove Jansson, „Kubuś Puchatek” i „Chatka Puchatka” A.A. Milne´a z oryginalnymi ilustracjami Ernesta Sheparda, cykl o Mikołajku znakomitej spółki Sempé i Goscinny. Nie odcina się jednak również od nowości zagranicznych, starając się przybliżyć polskim czytelnikom ciekawe pozycje literackie z ostatnich lat.

Oprócz beletrystyki Nasza Księgarnia wróciła także do działalności w dziedzinie książek edukacyjnych, przeznaczonych dla przedszkoli i młodszych klas szkoły podstawowej.

strona internetowa: http://nk.com.pl/