SBP i Azymut zapraszają na Tydzień Bibliotek. 19. edycja akcji potrwa od 8 do 15 maja 2022

7 maja 2022

Od 8 do 15 maja już po raz 19. odbędzie się Tydzień Bibliotek – ogólnopolska kampania realizowana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich od 2004 roku, która na stałe weszła do kalendarza wydarzeń organizowanych przez biblioteki z całej Polski. Do inicjatywy przyłączyło się już blisko 1000 książnic. Od 2022 roku partnerem głównym akcji jest dystrybutor książek OSDW Azymut.

Celem kampanii jest wzmacnianie roli bibliotek w upowszechnianiu czytelnictwa, nawiązywanie partnerstw lokalnych na rzecz jego rozwoju oraz popularyzacja różnorodnych form pracy z czytelnikami, alternatywnych dla kultury masowej. Kampania angażuje wszystkie rodzaje bibliotek, a także domy kultury, placówki oświatowe, wydawnictwa, media oraz samorządy.

W trakcie tygodnia, rozpoczynającego się 8 maja, w Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, biblioteki organizują dziesiątki wydarzeń dla lokalnych społeczności mających na celu zwiększenie zainteresowania książką, popularyzację wiedzy i informacji o zasobach bibliotek oraz aktywizację czytelników. Działania te przybierają różne formy: spotkań autorskich, wywiadów z ludźmi kultury, wystaw, lekcji bibliotecznych i warsztatów edukacyjnych, konkursów czy imprez kulturalnych organizowanych nie tylko w bibliotecznych przestrzeniach, ale także plenerach (happeningi uliczne, kiermasze i pikniki czytelnicze).

Hasło tegorocznej edycji „Biblioteka – świat w jednym miejscu” odnosi się do biblioteki jako mikro- i makrokosmosu jednocześnie, co doskonale oddaje plakat Agaty Małeckiej. Autorka w ciekawy graficznie sposób przedstawiła bibliotekę jako szczególne miejsce, w którym zbiory daleko wykraczają poza wiedzę dotyczącą Ziemi i jej mieszkańców.

W XIX edycji Tygodnia Bibliotek główny nacisk położony będzie na akcje animujące czytelnictwo dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, a także na kampanie społeczne, edukacyjne, informacyjne prowadzone przez biblioteki dla wszystkich grup odbiorców, w tym osób nie korzystających do tej pory z usług bibliotecznych. Towarzyszący kampanii konkurs SBP na najciekawsze wydarzenie organizowane w ramach Tygodnia Bibliotek będzie promował działania bibliotek na rzecz włączania lokalnej społeczności w projekty, które utrwalają nawyki czytania, aktywizują i pomagają przetrwać w sytuacjach kryzysowych. W ten sposób zapewniona zostanie spójność programu Tydzień Bibliotek z Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025.

Partnerem wspierającym SBP w promocji Tygodnia Bibliotek 2022 jest dystrybutor książek OSDW Azymut, który zapewni także atrakcyjne i wartościowe nagrody książkowe dla laureatów konkursu na najciekawsze wydarzenie organizowane w ramach Tygodnia Bibliotek 2022. Azymut na co dzień współpracuje z bibliotekami z całej Polski, m.in. w ramach projektu Wielkie Litery; organizuje szkolenia, webinaria i konkursy dla bibliotek.

Hasło Tygodnia Bibliotek 2022 „Biblioteka – świat w jednym miejscu” będzie głównym motywem inspirującym bibliotekarzy do pokazania znaczenia bibliotek we współczesnym świecie.

Jednym z ważniejszych wydarzeń towarzyszących Tygodniowi Bibliotek jest Ogólnopolski Konkurs SBP „Bibliotekarz Roku”. W tym roku odbywa się jego XII edycja. Celem tegorocznego Konkursu jest zaprezentowanie ogólnopolskiemu środowisku bibliotekarskiemu oraz szerokiej publiczności tych pracowników bibliotek, którzy w całym roku 2021 wyróżnili się osiągnięciami, zasługując na wysoką ocenę i popularyzację swoich dokonań.

Rok 2021 był kolejnym rokiem w cieniu pandemii. Epidemia wirusa SARS-CoV-2 ograniczyła lub utrudniła aktywność bibliotek prawie we wszystkich obszarach ich statutowej działalności. Większość konferencji, spotkań, szkoleń, aktywności na rzecz dzieci, seniorów, specjalnych grup użytkowników została odwołana lub przeniesiona do Internetu. Dlatego w roku 2021, wśród kryteriów merytorycznych, uwzględnione były dokonania zawodowe, naukowe, dydaktyczne i popularyzatorskie kandydatów do tytułu Bibliotekarza Roku 2021 wynikające ze szczególnej sytuacji bibliotek i bibliotekarzy w okresie epidemii. Między innymi wysoko cenione były działania podejmowane na rzecz opracowywania, wdrażania, upowszechniania internetowych form działalności bibliotek w czasie epidemii, realizowane z wykorzystaniem platform i aplikacji internetowych, serwisów społecznościowych oraz innych narzędzi komputerowych.

Laureatką tegorocznego konkursu została Magdalena Gomułka, starszy bibliotekarz-instruktor w Dziale Instrukcyjno-Metodycznym w Bibliotece Śląskiej w Katowicach.

Szczegółowe informacje dotyczące XIX Tygodnia Bibliotek są dostępne na stronie http://tydzienbibliotek.sbp.pl.

Tematy: , , , , , , ,

Kategoria: wydarzenia