banner ad

Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu zaprasza na V Festiwal Tradycji Literackich

14 października 2021

W Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu trwa V Festiwal Tradycji Literackich. W październiku przygotowano dla miłośników literatury pierwsze otwarte wydarzenia. Kolejnych możemy spodziewać się w listopadzie.

Na patronów Festiwalu Tradycji Literackich wybierani są od 2017 roku pisarze, o których każdy słyszał, ale niewielu ich czyta poza tymi, którzy muszą: uczniami, studentami filologii i zawodowymi literaturoznawcami. Są to patroni ulic i szkół, obecni w kanonie lektur obowiązkowych. Wieszcze: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński i ważni pisarze XX wieku: Tadeusz Różewicz, Zbigniew Herbert i Witold Gombrowicz. W 2019 między Krasińskim a Gombrowiczem znalazła się modernistyczna Gabriela Zapolska. W 2021 roku mija sto lat od urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i dwieście lat od urodzin Cypriana Kamila Norwida – i to oni są patronami tegorocznej, piątej edycji Festiwalu Tradycji Literackich.

„Pierwszym istotnym założeniem festiwalu jest inspiracja twórczością pisarza znanego, ale nie modnego. Wyzwanie stanowi próba odczytania i promocji jego tekstów w taki sposób, aby wykazać ich aktualność. W tym celu testujemy różne języki. Tłumaczymy klasykę na polski język migowy lub polaroidową fotografię. Nie interesuje nas całość dorobku żadnego z bohaterów festiwalu, wybieramy fragmenty, niekoniecznie te znane, które działają jak hasła, na które potrzebny jest odzew uczestników wydarzeń. Przykład: hasło slamu zaczerpnięte z twórczości Herberta lub warsztaty poezji inspirowanej Norwidem i sklepowymi paragonami” – tłumaczą organizatorzy, Muzeum Pana Tadeusza.

„Drugie założenie festiwalu związane jest z zestawianiem pisarzy w diady lub triady, co powoduje, że twórczość pierwszego oświetla pisarstwo drugiego. Ważne są wspólne im mianowniki, ale także to, co ich jaskrawo różni. Przykład: warsztaty aktorskie inspirowane świadectwami hipochondrii Krasińskiego, Zapolskiej i Gombrowicza” – dodają. „Trzecie założenie jest związane z miejscem realizacji projektu, czyli Zakładem Narodowym im. Ossolińskich, gromadzącym od dwóch stuleci różnego rodzaju pamiątki po słynnych pisarzach, w tym ich rękopisy. W związku z tym prezentacji twórczości towarzyszy często prezentacja materialnych świadectw ich życia, biografii i recepcji”.

Wydarzenia organizowane w ramach piątej edycji Festiwalu Tradycji Literackich będą odbywać się do grudnia. Dzisiaj prezentujemy program na październik. Przygotowano m.in. tradycyjne już cykle warsztatów twórczych z udziałem wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, pacjentów Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego, a także studentów aktorstwa na wrocławskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Zapowiedziano również sesję naukową poświęconą twórczości Norwida i Baczyńskiego oraz spotkanie z laureatką Nagrody Gombrowicza.

Festiwal Tradycji Literackich organizuje cykl spotkań z laureatami jednego z najważniejszych w Polsce wyróżnień literackich – Nagrody im. Witolda Gombrowicza, która od początku istnienia wskazuje najciekawsze nowe zjawiska w młodej polskiej prozie. Laureatami wyróżnienia byli Maciej Hen i Weronika Murek, Anna Cieplak, Marcin Wicha, Olga Hund i Barbara Sadurska. W sobotę 16 października o godz. 16:00 odbędzie się spotkanie z Aleksandrą Lipczak, laureatką Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza w 2021 roku. W rozmowie, którą poprowadzi Magdalena Piekarska, weźmie udział również kurator nagrody, Tomasz Tyczyński. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.

We wtorek 26 października o godz. 14:00 zaplanowana jest składająca się z dwóch części sesja. Pierwsza poświęcona zostanie patronom roku 2021 i tegorocznej edycji festiwalu: Cyprianowi Kamilowi Norwidowi i Krzysztofowi Kamilowi Baczyńskiemu. Goście konferencji, dr Eliza Kącka i dr hab. Karol Samsel, przybliżą sylwetki pisarzy i wspólne wątki ich twórczości. Druga część będzie mieć charakter metodologiczny. Bożena Święch i Ewa Obara-Grączewska reprezentujące Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Agnieszka Sikora z Muzeum Pana Tadeusza porozmawiają o trudnościach, ale i o potencjale, jaki ma omawianie lektur szkolnych, szczególnie poezji, w formule online, i o tym, w jaki sposób w dobie pandemii instytucje kultury mogą współpracować ze szkołami. Chętni do udziału w konferencji powinni przesyłać zgłoszenia na adres: gabinetliteracki@ossolineum.pl, w treści wiadomości podając swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego.

Warsztaty arteterapeutyczne w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego, które prowadzi Jagoda Kozon, mają formułę zamkniętą i powstały z myślą o pacjentach tego ośrodka. Cztery spotkania pozwolą przy pomocy ćwiczeń, notatek i rozmów stworzyć „zarys” postaci Baczyńskiego i Norwida oraz artystyczne komentarze do twórczości poetów. Uczestnicy wydobywać będą z pamięci i materiałów źródłowych podstawowe informacje o nich, a także korzystać z wierszy, reprodukcji prac i rękopisów. Rozwijając wybraną przez siebie inspirację, wykonają pracę plastyczną. Zajęcia posiadają wieloetapową strukturę, która ma umożliwić uczestnikom skupienie uwagi, pomóc w tworzeniu konkluzji i notowaniu własnych spostrzeżeń oraz w konstruowaniu wypowiedzi.

Przewidziano także warsztaty fotograficzne „To moje miejsce” dla uczniów Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu. Uczestnicy – pod okiem Pauliny Anny Galanciak i Ewy Budnik – będą mieli okazję zrobić zdjęcia wybranych pejzaży miejskich w technikach analogowych, a potem przekształcić je wizualnie i symbolicznie we własną przestrzeń. Do zmiany zastanej rzeczywistości wydrukowanej na dużych formatach posłużą im kalki, nici czy markery. Tak stworzone obrazy będą indywidualną opowieścią o tym, jakiego miejsca potrzebujemy i jak możemy mieć wpływ na to, co nas otacza. Inspiracją do warsztatów stała się poezja Cypriana Kamila Norwida i Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, w której rzeczywistość również zostaje przekształcona i zinterpretowana przez poetów.

W październiku odbędą się również warsztaty aktorskie dla studentów Uniwersytetu Trzeciego wieku Uniwersytetu Wrocławskiego inspirowane dramaturgią Cypriana Kamila Norwida. Poprowadzi je Beata Rakowska.

Kolejne spotkania już wkrótce. Festiwal Tradycji Literackich odbywa się pod patronatem Booklips.pl

[am]

Tematy: , , , , , , , , , ,

Kategoria: wydarzenia