banner ad
Cierpienia młodego Tolanda

Cierpienia młodego Tolanda

21 czerwca 2012

„Istnieje pewna prawidłowość, że utwory, posiadające nieprzetłumaczalne na język polski tytuły, częstokroć ocierają się o arcydzieło. Wśród komiksów potwierdzeniem powyższego, obok 'Fun Home' czy 'Blankets', jest niewątpliwie wydany przez Centralę 'Stuck Rubber Baby'” – recenzja komiksu „Stuck Rubber Baby” Howarda Cruse’a.

Przeczytaj całość