banner ad

Adam Ferency czyta opowiadania Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w radiowej Dwójce

25 stycznia 2017


Od czwartku 26 stycznia w cyklu „Książka do słuchania” Program 2 Polskiego Radia przedstawi wybór opowiadań jednego z najwybitniejszych polskich pisarzy emigracyjnych, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Utwory przeczyta Adam Ferency (na zdj.).

„O opowiadaniach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego ? podobnie zresztą jak i o całej jego twórczości ? pisało bardzo wielu krytyków i recenzentów. Każdy z nich odczytywał tę prozę trochę inaczej. Niezmiennie jednak we wszystkich niemal wypowiedziach zwracano uwagę na dwa aspekty tego pisarstwa: jego wymiar moralistyczny i metafizyczne jądro. One to bowiem sprawiają, że proza ta fascynuje, skłania do przemyśleń, do poszukiwania nowych odpowiedzi na odwieczne pytania o granice poznawalności świata, o celowość ludzkich cierpień, o możliwość przezwyciężenia zła, o to, czy człowiek jest w stanie i czy powinien przeciwstawiać się okrutnym wyrokom losu” ? pisze wydawca „Opowiadań zebranych” pisarza, które ukazały się w 1999 roku nakładem Spółdzielni Wydawniczej Czytelnik w opracowaniu Zdzisława Kudelskiego.

Wybitny znawca twórczości Herlinga-Grudzińskiego i jego przyjaciel prof. Włodzimierz Bolecki dodaje: „Jak wielu pisarzy XX wieku Herling upodobał sobie tzw. narrację autorską (w pierwszej osobie), widząc w niej jednak nie tyle możliwość mnożenia wielopiętrowych relacji pomiędzy zmyśleniem a prawdą, co raczej szansę dla upodmiotowienia problemów, jakie przedstawia w swoich utworach. O czymkolwiek bowiem Herling-Grudziński opowiada, opowiada zawsze o sobie ? o człowieku, który próbuje zrozumieć ludzi, ich losy, zachowania, postawy”.

Radiowa Dwójka rozpocznie cykl od napisanego w 1963 roku opowiadania „Most. Z kroniki naszego miasta”, a zakończy „Wariacjami na temat Wielkiej Ucieczki” z 1998 roku.

Pierwszy odcinek „Książki do słuchania” z Gustawem Herlingiem-Grudzińskim zaplanowano w czwartek 26 stycznia. Na następne Program 2 zaprasza od poniedziałku do piątku w godz. 19.00-19.30. Audycję przygotowała Elżbieta Łukomska.

fot. Youtube/Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy

Tematy: , , ,

Kategoria: radio