banner ad

„Wiadomości Literackie” powracają po 73 latach

6 grudnia 2012


Po 73 latach na rynek prasowy powróciły „Wiadomości Literackie”. Przed II wojną światową periodyk ukazywał się jako tygodnik, teraz będzie zaś miesięcznikiem.

Pierwszy numer ?Wiadomości Literackich? pojawił się 6 stycznia 1924, a redaktorem naczelnym był Mieczysław Grydzewski, wielka osobowość, która skupiła wokół siebie najlepszych artystów międzywojnia. Jego najbliższymi współpracownikami przy tworzeniu tego wyjątkowego pisma literackiego byli przede wszystkim skamandryci: Julian Tuwim, Antoni Słonimski i Jarosław Iwaszkiewicz. Nakład tygodnika sięgał wtedy około 15 tysięcy egzemplarzy. Po wojnie idee pisma pod zmienioną nazwą kontynuował na emigracji Mieczysław Grydzewski.

Wznowione ?Wiadomości Literackie? nie są i nie będą bezpośrednią kontynuacją przedwojennego tygodnika. Celem redakcji jest przede wszystkim przypominać, że właśnie niespełna 100 lat temu pojawili się ludzie, którzy głosili ?hasła poszanowania i czci dla każdego sposobu i dla każdego objawu uczciwej pracy w imię sztuki?. Redaktorem naczelnym odrodzonych ?Wiadomości Literackich? jest dr Tomasz Malowaniec, pracownik naukowy Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Nowy miesięcznik kulturalno-społeczny otwiera się na twórców już znanych i początkujących, którzy wierzą w swój talent i chcieliby zadebiutować na łamach pisma. Główne działy miesięcznika poświęcone są literaturze, historii, kinematografii oraz reportażom podróżniczym i społecznym.

W pierwszym numerze znajdujemy m in. fragment niepublikowanej powieści Leszka Szarugi pt. „…Zmowa kontrolowana”, Katarzyna Sikora przybliża nam sylwetkę Woody Allena, a Daniel Ciesielski, który na co dzień śpiewa Edwarda Stachurę, tym razem pisze o nim artykuł. Mamy okazję prześledzić również poezję jednego z niesłusznie mniej znanych twórców ekspresjonizmu, czyli Augusta Stramma, odwiedzić słynną Schulzowską ulicę Krokodyli czy chociażby poznać „nieoświetloną” stronę Wojciecha Kuczoka.

„Wiadomości Literackie” jak na razie można kupić jedynie w wybranych placówkach w kraju, których dokładny spis znajdziemy tutaj: http://www.wiadomosciliterackie.pl/?kup-mnie!,57.

Miesięcznik liczy 64 strony i kosztuje 12 złotych.

„Wiadomości Literackie” to kolejne po „Bluszczu” czasopismo okołoliterackie, które powraca po wielu latach na rynek. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że utrzyma się dłużej od swojego przedwojennego „konkurenta”.

Tematy: ,

Kategoria: prasa