banner ad

Biuro Literackie wydało niepublikowane dotąd w książkach wiersze Tadeusza Różewicza

29 września 2015

wiersze-rozewicza-ksiazki
Ukazały się właśnie zbiór „Ostatnia wolność” z niepublikowanymi dotąd w książkach utworami Tadeusza Różewicza, a także wybór wierszy poety „Znikanie” w opracowaniu Jacka Gutorowa. Obie książki zostały wydane przez Biuro Literackie, z którym to autor związał się w 2007 roku i gdzie opublikował wszystkie swoje ostatnie premierowe książki.

Na „Ostatnią wolność” składają się w głównej mierze ostatnie utwory Tadeusza Różewicza, napisane już po wydanych w Biurze Literackim tomach „Kup kota w worku (work in progress)” (2008) oraz „to i owo” (2012). Część z nich była publikowana w prasie literackiej. Książkę przygotował wieloletni sekretarz i przyjaciel autora ? Jan Stolarczyk.

Utwór „Listy od W?” pochodzi z 1989 roku i nie był dotąd drukowany. Jego roboczą wersję ? „*** [Wzruszają mnie Twoje listy i kartki]” ? zamieścił „Kwartalnik Artystyczny”. To tekst okazjonalny, napisany dla małżonki, Wiesławy, poślubionej w 1949 roku. Do niej także skierowane są: „Znalezisko” i „Na 60. rocznicę ślubu”. Tych trzech osobistych liryków powściągliwy w uczuciach autor nie ogłosił. Uczyniła to dopiero po jego śmierci pani Wiesława.

Równie ciekawe jest „Znikanie”. „Wybór otwieram i zamykam wierszami, w których pojawia się obraz piszącej ręki. Ręka jest figurą ciała, a więc i życia, oderwanego od świadomości ? w ten sposób złamany zostaje podstawowy w poezji romantycznej koncept organicznego rozwoju dzieła i ducha” ? pisze w posłowiu Jacek Gutorow.

„Uniezależniona od poety ręka staje się przedłużeniem poezji, która utraciła rację bytu, a teraz zamyka się w sobie i znika. Pozostają fizjologiczne odruchy i koszmarna wizja twórczości jako procesu nieledwie biologicznego. W akt pisania wplątane jest widmo wyczerpania. To być może najbardziej poruszający paradoks Różewiczowskiego dzieła” – dodaje.

Książka została wydana w serii „44. Poezja polska od nowa”, w której Biuro Literackie przypomina twórczość nieżyjących poetów w wyborach współczesnych autorów. „Ostatnia wolność” ukazała się w serii „Poezje”. To dziesiąta i jedenasta publikacja utworów Tadeusza Różewicza w wydawnictwie Artura Burszty.

Tematy: , ,

Kategoria: premiery i zapowiedzi