Wywiezione w 1945 roku książki wróciły do Biblioteki Politechniki Gdańskiej

20 września 2019


Czasem trzeba długich lat, żeby książki powróciły na swoje miejsce. Biblioteka Politechniki Gdańskiej otrzymała od Uniwersytetu w Bremie 15 woluminów, które zostały z niej wywiezione w styczniu 1945 roku z obawy przed zbliżającym się frontem wojennym.

Otrzymane książki stanowią dopełnienie dwóch serii wydawniczych inwentaryzujących zabytki kultury. Szczególnie ciekawa jest „Corpus Vasorum Antiquorum”, będąca najstarszą naukową inicjatywą traktującą o greckiej ceramice rozproszonej po muzeach na całym świecie. Pierwszy tom serii został wydany w 1922 roku, a do tej pory ukazało się ich 400, co pozwoliło przybliżyć czytelnikom kolekcje ceramiki z 24 krajów. Wśród prac, które wróciły do Gdańska, znajdują się wydane w latach 30. XX wieku tomy poświęcone polskim, amerykańskim, włoskim i chorwackim kolekcjom waz. Wyjątkowym nabytkiem jest 3-tomowa seria Aloysa Hirta „Geschichte der Baukunst bei den Alten” („Historia architektury starożytnych”) z wielkoformatowymi tablicami przedstawiającymi plany i rzuty budowli antycznych.

„Wszystkie otrzymane książki zostaną poddane obowiązkowemu odkażaniu, a następnie opracowane i wprowadzone do katalogu komputerowego. Zainteresowani użytkownicy będą mieli okazję zapoznać się z treścią odzyskanych prac także na miejscu, w czytelni głównej, po dokonaniu wcześniejszego zamówienia” ? zapewnia mgr Kamila Kokot z Biblioteki Politechniki Gdańskiej.

Uniwersytet w Bremie już w 2000 roku przekazał 750 woluminów należących niegdyś do dawnych zbiorów Politechniki Gdańskiej. Otrzymany wówczas depozyt zapoczątkował powstanie Pracowni Zbiorów Zabytkowych i Starych Druków w uczelnianej bibliotece.

[am]
źródło: Politechnika Gdańska

Tematy: , , ,

Kategoria: newsy