Wyniki ankiety: pisarze wolą tradycyjnych wydawców niż samopublikowanie

14 stycznia 2014

pisarze wolą wydawców
Jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez organizatorów konferencji Digital Book World i magazyn Writer?s Digest, 57,8% amerykańskich pisarzy stwierdziło, że wybrałoby raczej tradycyjny model wydawniczy dla swojej przyszłej książki od samopublikowania.

Odsetek ten obejmuje również młodych, początkujących pisarzy oraz tych, którzy już wydają swoje książki samodzielnie. Najczęściej tradycyjny model wydawniczy preferują autorzy, którzy właśnie w ten sposób publikują swoje dzieła (87,2 %) oraz aspirujący pisarze, którzy jeszcze nie zadebiutowali na rynku (76,8 %). Ale nawet wśród autorów samopublikujących (53,5%) oraz hybrydowych (57,8%) ponad połowa wolała tradycyjnych wydawców.

Najwyższe zainteresowanie self-publishingiem odnotowano wśród respondentów, którzy próbowali już tej formy zaistnienia na rynku. Jednak również w tej grupie zdecydowana mniejszość, bo 35,1%, przyznała, że wolałaby wydać swoją przyszłą książkę na własną rękę.

Pomimo wyraźnych preferencji dla tradycyjnego modelu wydawniczego liczby te nie stanowią jednoznacznego zwycięstwa tradycyjnych wydawców. Choć stosunkowo niewielu autorów wskazało self-publishing jako pierwszy wybór przy publikacji swej kolejnej książki, istnieje bardzo liczna grupa tych, którzy z różnych względów brali pod uwagę samopublikowanie.

Inicjatorzy ankiety zaznaczają, że próba nie jest naukowa, ponieważ jej wypełnienie było dobrowolne, jednak liczba respondentów była bardzo duża. W badaniu wzięło udział łącznie 9210 amerykańskich pisarzy. Większość (5972 osób) stanowili aspirujących pisarze, którzy jeszcze nie opublikowali swojej książki. Nieco ponad jedna trzecia z nich (36,4 %) stwierdziła, że ukończyła pisanie manuskryptu. Grupa reprezentująca samopublikujących pisarzy (1636 osób), wydających swoje książki tradycyjnie (774 osób) i hybrydowych, czyli łączących obie te metody (598 osób), była o wiele mniejsza. Pozostali autorzy nie zostali sklasyfikowani ze względu na brak informacji. Większość respondentów poinformowała, że zajmują się pisaniem fikcji literackiej (80,4 %).

Poniżej możecie zobaczyć wykres prezentujący preferencje amerykańskich autorów:

pisarze wolą wydawców - tabela

fot. Raúl Hernández González

Tematy: , ,

Kategoria: newsy