Wolne Lektury udostępnią na wolnej licencji około tysiąca wierszy współczesnych polskich poetów

11 grudnia 2016

wolne-lektury-poezja
Fundacja Nowoczesna Polska pragnie pozyskać i udostępnić online dokonania przedstawicieli współczesnej polskiej literatury. Pierwszy krok zmierzający do realizacji tego celu został właśnie podjęty. W ramach projektu „Wiersz Wolny na Wolnych Lekturach” zostaną zdigitalizowane i udostępnione tomiki poetyckie współczesnych poetek i poetów z naszego kraju.

Na kolekcję składać się będzie dwadzieścia książek poetyckich autorek i autorów o znaczącym dorobku twórczym. Wszystkie zostaną udostępnione na wolnej licencji, która umożliwia legalne i szerokie korzystanie z tekstów każdemu użytkownikowi Internetu. Oznacza to, że Fundacja wprowadza do Internetu około tysiąca wierszy, które będzie można odtąd zgodnie z prawem bezpłatnie przeglądać, ściągać na swój komputer, a także udostępniać innym i cytować.

Do udziału w projekcie udało się zaprosić wielu wybitnych poetów i poetek – przedstawicieli różnych pokoleń. Wszystkie pozycje, które znajdą się w kolekcji zostały już wydane w tradycyjnej formie papierowej, ale ze względu na swoje niewielkie nakłady dziś dostępne są często tylko w obiegu antykwarycznym. Dzięki realizacji projektu zyskają być może drugie życie.

Poniżej znajdziecie pierwsze nazwiska autorek i autorów oraz tytuły tomików poetyckich, które zostaną udostępnione:

Miłosz Biedrzycki – poeta, tłumacz, inżynier geofizyk. Urodzony w Słowenii, mieszkający w Krakowie. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych autorów wiązanych przez krytykę z tak zwanym „pokoleniem bruLionu”. Za książkę poetycką pt. „Porumb” nominowany był m. in. do Nagrody Poetyckiej Silesius i Nagrody Literackiej Gdynia. W ramach projektu udostępniony zostanie tomik poetycki pt. „*”.

Maria Cyranowicz – poetka, krytyczka literacka i polonistka ucząca w jednej z warszawskich szkół średnich. Bywała i bywa również redaktorką czasopism takich jak „Meble” czy „Wakat”. Przez krytykę wiązana z tak zwanym „warszawskim neolingwizmem”. W kolekcji znajdzie się jej tomik pt. „denpresja”.

Julia Fiedorczuk – poetka, prozaiczka, tłumaczka i wykładowczyni akademicka. Za twórczość prozatorską nominowana do Nagrody Literackiej Nike. Na polskim gruncie główna propagatorka i reprezentantka nurtu ekopoetyckiego, autorka esejów o ekopoetyce, które ukazały się w książce pt. „Cyborg w ogrodzie”. W kolekcji znajdzie się tomik zatytułowany „Tlen”.

Julian Kornhauser – poeta, prozaik, krytyk literacki, znawca i tłumacz literatury serbsko-chorwackiej, profesor Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jeden z czołowych reprezentantów poetyckiej Nowej Fali lat 70. W projekcie „Wiersz Wolny na Wolnych Lekturach” udostępniony zostanie jego tom z 1978 roku pt. „Zjadacze kartofli”.

Klara Nowakowska – poetka. Mieszka we Wrocławiu. Laureatka Nagrody Głównej IV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jacka Bierezina 1998 za projekt tomu „Zrosty”. Nominowana do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius 2014 w kategorii „książka roku” za tom „Niska rozdzielczość”, który będzie uwzględniony w projekcie.

Lista autorów zaproszonych do udziału w projekcie powstała w konsultacji z członkami Komitetu Honorowego Wolnych Lektur, m.in. z Piotrem Śliwińskim, Grażyną Borkowską, Przemysławem Czaplińskim, Mieczysławem Dąbrowskim i Ewą Kraskowską. Udział w tych pracach wziął również Paweł Kozioł. Ze strony fundacji kolekcją pod względem merytorycznym opiekują się Barbara Klicka i Jarosław Lipszyc.

Fundacja Nowoczesna Polska prowadzi bibliotekę internetową WolneLektury.pl od 2007 roku, kierując się zasadą maksymalnego obniżania barier dostępu do dóbr kultury. Po 9 latach funkcjonowania biblioteki w jej zasobach znajduje się prawie 4400 utworów. Czytelnik znajdzie w tym zbiorze przede wszystkim dzieła klasyczne, w tym wiele lektur szkolnych, w doskonałych opracowaniach. Poza tym Fundacja stara się pozyskiwać prawa do dzieł i ich tłumaczeń, po to by udostępniać je na wolnych licencjach, dając tym samym dostęp do nich wielu nowym odbiorcom.

Tematy: , , , , , , , ,

Kategoria: newsy