banner ad

W Warszawie odsłonięto tablicę upamiętniającą Julię Hartwig. „Mieszkańcy pamiętają i chcą pamiętać o swoich literackich sąsiadach”

15 września 2021

Na ścianie budynku przy Marszałkowskiej 68/70 w Warszawie, zwanego Domem Pisarzy, odsłonięto w środę tablicę upamiętniającą poetkę i tłumaczkę Julię Hartwig. W tym roku przypada setna rocznica jej urodzin.

„To kolejna tablica upamiętniająca wybitną postać, poetkę związaną z Warszawą. Dlatego dziękuję inicjatorom za szybką realizację pomysłu, to ważne żebyśmy także w przestrzeni publicznej dbali o pamięć o osobach, z których stolica jest dumna. Oprócz tego razem ze Staromiejskim Domem Kultury prowadzimy w tym roku wiele działań promujących literaturę, szczególnie poezję” – mówiła podczas uroczystości Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy.

„Poetycką opowieść można snuć szczególnie w tym miejscu, na kamienicy wisi już tablica męża poetki – Artura Międzyrzeckiego, również wybitnego poety. Mieszkańcy pamiętają i chcą pamiętać o swoich literackich sąsiadach” – dodała Machnowska-Góra.

Choć miejscem urodzenia Julii Hartwig jest Lublin, a nie Warszawa, to właśnie z tym miastem związała właściwie całe swoje dorosłe życie.

„Julia jest poetką czystego głosu i wysokiej nuty. Wrażliwa, pełna niuansów, delikatna i precyzyjna. Jej wiersze są dla mnie jak szept przyjaciela. W imponujący sposób pisarka potrafi przekraczać granice między poezją i prozą – pisał Adam Michnik, a ja podpisuję się w całości pod tymi słowami” – mówiła Anna Nehrebecka-Byczewska, przewodnicząca Komisji ds. Nazewnictwa Miejskiego, która przeczytała także fragment poezji Julii Hartwig.

Anna Nehrebecka-Byczewska czyta w towarzystwie Macieja Czajkowskiego fragment poezji Julii Hartwig (fot. Ewelina Lach/UM Warszawa).

Rodzinę Julii Hartwig reprezentował na uroczystości Maciej Czajkowski, który przeczytał list od córki poetki mieszkającej w USA. Daniela Lehtinen podziękowała władzom Warszawy za pamięć o jej matce, a wspólnocie mieszkaniowej za inicjatywę umieszczenia tablicy na domu, w którym mieszkała.

Julia Hartwig była autorką kilkunastu zbiorów poezji, prozy poetyckiej, monografii, esejów, tłumaczeń, książek dla dzieci. W czasie wojny sprawowała funkcję łączniczki w Armii Krajowej. Działała w podziemnym ruchu kulturalnym, także w okresie PRL angażowała się w działalność opozycyjną. W 2011 roku została odznaczona Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia, nie tylko w uznaniu zasług dla polskiej kultury oraz osiągnięć w pracy twórczej, ale również w uznaniu zasług dla niepodległości oraz przemian demokratycznych w Polsce. Wspólnie z mężem, Arturem Międzyrzeckim, którego w 2012 roku upamiętniono również tablicą, włączała się w wiele akcji opozycyjnych.

Jak zapowiedział stołeczny magistrat, cytaty z twórczości Julii Hartwig, a także Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Różewicza oraz Stanisława Lema w tym roku pojawiają się w przestrzeni publicznej miasta. Specjalną kampanią literacką, przygotowaną wspólnie ze Staromiejskim Domem Kultury, Warszawa upamiętnia jubileusze ich urodzin.

Blok mieszkalny przy ulicy Marszałkowskiej 68/70, na ścianie którego powieszono tablicę, określany jest nieformalnie Domem Pisarzy. Nazwał go tak prezes PEN Clubu Adam Pomorski, nawiązując do salonu literackiego, jakim na początku lat 60. XX wieku stało się mieszkanie Julii Hartwig i Artura Międzyrzeckiego. W czasie ich pobytu w Stanach Zjednoczonych w latach 70. zamieszkiwali je Katarzyna i Zbigniew Herbert.

[am]
źródło: UM Warszawa

Tematy: , , ,

Kategoria: newsy