banner ad

Trwa nabór książek do Nagrody Literackiej m.st. Warszawy i Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego

10 stycznia 2022

Urząd m.st. Warszawy czeka na zgłoszenia książek do dwóch warszawskich nagród literackich – Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za najlepszy reportaż oraz Nagrody Literackiej m.st. Warszawy, która tym razem przyznana zostanie w pięciu kategoriach.

W przypadku Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego termin naboru mija 15 stycznia. Wydane w ubiegłym roku książkowe reportaże należy przesyłać w sześciu egzemplarzach na adres: Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy, Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, piętro XXIII, pokój 2319 – z dopiskiem: „Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego”. Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko autora, tytuł książki, nazwę wydawcy oraz dane kontaktowe osoby lub instytucji zgłaszającej. Więcej informacji można uzyskać, pisząc na adres nagrodakapuscinskiego@gmail.com.

W tym roku organizatorzy Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego postanowili zrezygnować z osobnego wyróżnienia dla tłumaczy, twierdząc, że „sprawiedliwe porównywanie przekładów z różnych języków jest niemożliwe”. Decyzja ta spotkała się z licznymi głosami niepokoju w środowisku tłumaczy. „Istotą żadnej nagrody za przekład nie jest (…) porównywanie wąsko rozumianej dokładności przetłumaczenia tekstu z języka na język, czego jury, nieznające w równym stopniu (a czasem w ogóle) języków źródłowych, rzeczywiście nie mogłoby dokonać. Każdy przekład utworu literackiego to samoistny utwór w języku polskim, autonomiczny – choć naturalnie nierozerwalnie związany z utworem oryginalnym – i jako taki jest oceniany przez kapituły poszczególnych nagród literackich. Nie stanowi tu przeszkody fakt, że o tę samą nagrodę rywalizują tłumaczenia z różnych języków; to rzecz naturalna, właściwa każdej niemal nagrodzie przekładowej na świecie. Przekład doskonały, zasługujący na laury, to taki, który jest dziełem doskonałym w języku docelowym” – zareagowało na tę wiadomość Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury, apelując o przywrócenie nagrody za przekład reportażu literackiego. Jurorzy na razie nie odpowiedzieli na ten apel.

Kapituła 15. edycji Nagrody Literackiej m.st. Warszawy czeka na zgłoszenia trochę dłużej, bo do 31 stycznia. Książki opublikowane w 2021 roku i napisane po polsku przyjmowane są w następujących kategoriach: „proza”, „poezja”, „literatura dziecięca (tekst i ilustracje)”, „książka o tematyce warszawskiej” oraz – po raz pierwszy w nowej – „komiks i powieść graficzna”. Wydawcy muszą wypełnić formularz na stronie warszawskiego magistratu, a następnie przesłać osiem egzemplarzy zgłaszanego tytułu na ten sam adres, co w przypadku Nagrody im. Kapuścińskiego, czyli: Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy, Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa – z dopiskiem „Nagroda Literacka m.st. Warszawy”. Wszelkie informacje udzielane są pod numerem tel. (0-22) 443 03 66 oraz adresem e-mail: nagrodaliteracka@um.warszawa.pl.

Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego jest formą wyróżnienia dla książek reporterskich, które podejmują ważne problemy współczesności i pogłębiają wiedzę o świecie innych kultur. Ma ona charakter międzynarodowy i przyznawana jest za najlepszy reportaż książkowy opublikowany w Polsce i po polsku w poprzednim roku. W ostatniej edycji statuetkę zdobyła Jessica Bruder za „Nomadland. W drodze za pracą”.

Nagroda Literacka m.st. Warszawy sięga do tradycji międzywojennych, a w obecnej formie wręczana jest od 2008 roku. W 2021 roku autorami najlepszych książek uznano: w dziedzinie prozy Zytę Rudzką za „Tkanki miękkie”, w dziedzinie poezji Radosława Jurczaka za „Zakłady holenderskie”, w literaturze dziecięcej Aleksandrę i Daniela Mizielińskich za „Którędy do Yellowstone? Dzika podróż po parkach narodowych”, a w kategorii „książka o tematyce warszawskiej” Grzegorza Piątka za „Najlepsze miasto świata”. Specjalne wyróżnienie tytułem „Warszawskiej twórczyni” przypadło Joannie Rudniańskiej.

[am]

Tematy: , , , , , , , ,

Kategoria: newsy